• Datum: 28 juni 2023
  • Tid: 11.00–11.45
  • Plats: Trappgatan 17
Karta

Detta event är inställt på grund av sjukdom.

Hindras nyproduktion av hyresbostäder i allmännyttan av konflikt mellan olika lagstiftningar?

Kommunala bostadsbolag lever idag under flera lagstiftningar där framför allt två är i konflikt med varandra och ger olika kommersiell grund för kommunala allmännyttiga bostadsbolag relativt privata bolag. Det är lagen om offentlig upphandling (LOU) som hindrar ett affärsmässigt agerande.

Frågan är hindrar LOU möjligheten att skapa förutsättningar för allmännyttiga bostadsbolag att kunna bygga och renovera flera bostäder? Säkrar LOU att ordning och reda råder när allmännyttiga bostadsbolag upphandlar byggnation och renovering av fastigheter?

Välkommen att delta i ett samtal där företrädare för allmännyttan möter byggföretag och myndigheter. Ett samtal där argumenten för och emot att låta allmännyttan undantas från kravet att upphandla enligt LOU lyfts upp.

Medverkande:
Johan Almesjö, VD, HBV
Dan Sandén, VD, Framtiden Byggutveckling
Rickard Jermsten, Generaldirektör, Konkurrensverket