• Datum: 27 juni 2023
  • Tid: 15.45–16.15
  • Plats: Strandvägen, H520, "Offentliga Affärers tomt"

Vad innebär det för offentlig sektor att driva innovation i samverkan med näringslivet?

Kan kommuner och offentliga organisationer vara en innovationsmotor? Hur kan samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv skapa nytta för medborgarna och utvecklingen och omställningen av samhället?

Medverkande:
Ulrika K Jansson, Kommundirektör, Karlstad
Lina Svensberg, Innovation manager och moderator, Compare
Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Johan Almesjö, VD, HBV
Teresa Jonek, expert näringspolitik, forskning och innovation, Teknikföretagen