försäkring företag. man som har sin hand på små träklossar som står på rad
 • Datum: 11 juni 2024
 • Tid: 14.00–15.00
 • Plats: Digitalt via Vimeo

24-192 Risk, säkerhet och skadeförebyggande arbete

Hjärtligt välkommen att delta på detta webbinarium om HBVs nya ramavtal 24-192 Risk, säkerhet och skadeförebyggande arbete. Ramavtalet trädde i kraft den 1 maj.

Risk management – som en del av HBVs ambition att medlemmarna ska äga sin försäkringsaffär vill HBV möjliggöra och förenkla arbetet för att minimera risker för framtida skador. Det är viktigt att arbeta skadeförebyggande för att undvika att stå med kostnader och de arbete med att reda ut vad som har hänt, vid en skada. Detta ramavtal syftar därför till att våra medlemmar ska ha tillgång till att arbeta just skadeförebyggande. Det innebär att vi genom vårt avtal erbjuder tjänster för att systematiskt identifiera, inventera, analysera, kvantifiera, hantera och förebygga olika typer av hot och risker i era verksamheter. Detta kan sammanställas i det riskhanteringssystem som leverantören tillhandahåller.

Antagna leverantörer kan även bistå med utbildnings-, väglednings- och informationsinsatser för att öka medvetenheten och hur skador kan förebyggas.

Exempel på uppdrag:

 • besiktning
 • skada
 • utbildning
 • verksamhetsplanering
 • värdering.


Exempel på väsentliga risker att inventera och hantera:

 • detonationer
 • bränder
 • vattenskador
 • energirisker
 • klimatrelaterade risker
 • cyberrisker.

Läs mer om ramavtalet i vår avtalskatalog>>

Medverkande

På detta webbinarium medverkar ansvarig inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman samt Jens Rytte, senior konsult på AFRY.

Leverantören AFRY är antagen som rangordnad etta i avtalsområde 2 – Svealand, samt 3 – Götaland.

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.