25-134 Elkraft

Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling 25-134 Elkraft som vi planerar att annonsera i slutet av april 2024. Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lag om offentlig upphandling, LOU. Tidigaste leveransstart är 2025-01-01 med möjlighet att prissäkra elpriset i samband med avtalstecknande och löpande under avtalsperioden.

Fördelar med gemensam och samordnad upphandling

Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för HBVs medlemmar. Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål.

Att genomföra en elkraftupphandling är relativt komplicerat och utmanande. HBVs ansvariga inköpsstrateg har mångårig erfarenhet från att genomföra elkraftupphandlingar på en komplex elmarknad. Genom att anmäla sig till HBVs samordnade upphandling skapas förutsättningar för ett kostnadseffektivt och tryggt elavtal.

Avtalet erbjuder följande fördelar:

  • En flexibel avtalsmodell som hanterar alla tre tidigare avtalsmodeller på ett mer flexibelt sätt (fast pris, rörligt pris och portföljförvaltning).
  • Praktiskt stöd med avtalsförvaltning under avtalsperioden via samarbete med elinköps- och avtalsförvaltningsexperterna Ensotech för de medlemmar som önskar ett oberoende stöd under avtalstiden.
  • Tillgång till IT-baserat processtöd för hantering, styrning och kontroll av elavtalet, tex kontroll av fakturerade månadsbelopp via samarbete med elinköps- och avtalsförvaltningsexperterna Ensotech för de medlemmar som önskar ett oberoende stöd under avtalstiden.
  • Möjlighet till olika avtalsperioder.
  • Kvalitetssäkring av Leverantör i upphandling och under avtalsperioden.
  • Möjlighet för lokala elbolag att lämna anbud på sin lokala marknad.
  • Hantering av egen produktion (solkraft och vindkraft).
  • Årliga informationsmöten om elkraft.
  • Låg administrativ avgift, endast 0,25 öre per KWh.

Upphandlingen

Under de senaste åren med stora prisvariationer och höga elpriser är det i princip inte längre möjligt att teckna ett fastprisavtal (utan enorma prispåslag) på grund av ökade prisrisker för elleverantörerna.

Den nya marknadssituationen innebär att HBV sedan två år tillbaka har infört en ny avtalsmodell – flexibelt elinköp. Den modellen hanterar såväl rörliga priser, fasta priser och portföljförvaltning, där ni som medlem har stor frihet att välja ett upplägg som passar just er.

Vi har också sedan några år utökat vår service till medlemmarna genom att komplettera upphandlingen med praktiskt stöd och support avseende avtalsförvaltning under avtalsperioden för de medlemmar som vill. Vi gör det genom ett samarbete med elinköpsspecialisterna Ensotech som erbjuder personlig support och ett IT-verktyg där ni kan styra, följa upp och hela tiden löpande kontrollera priser, fakturor mm. Denna tjänst ingår kostnadsfritt i fem (5) månader för alla anmälda medlemmar. När den kostnadsfria provperioden löpt ut kan respektive medlem välja att teckna ett fortsatt avtal med Ensotech och deras tjänster.

Från och med denna upphandling (Elkraft 25-134) är leverans av fossilfri el ett krav. HBV gör detta för att aktivt bidra till Allmännyttans klimatinitiativ med syfte att minska utsläppen av växthusgaser.
De medlemmar som har beslut eller policy på att all el ska vara förnyelsebar har möjlighet att välja det. För att elleverantörer som har som policy att endast leverera förnyelsebar el ska ges möjlighet att vara med och lämna anbud så önskar vi att ni anger om ni vill ha förnyelsebar el på anmälningsblanketten.

Vi fortsätter med genomfakturering även för elfakturor.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 2024-04-12.

Annonsering

Upphandlingen är planerad att annonseras i slutet av april.

Avtalsperioder

Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2025-01-01 till och med 2028-12-31. Respektive medlems leveransavtal med tilldelad elleverantör kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2028-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år där möjlighet till avtal med optionsår, till exempel 2+1+1 kan anges på anmälningsblanketten.

Webbinarium

Vi genomför två webbinarium under mars där vi går igenom hur avtalsmodellen fungerar, praktiska frågor inför anmälan och möjlighet att ställa frågor.

Tillfälle 1: Onsdag 13 mars kl 14.00-15.00.
Tillfälle 2: Onsdag 20 mars kl 09.00-10.00.

Anmäl dig till Therese Borg om du önskar delta på dessa webbinarium, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.