24-142 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans

Omfattning

Ramavtalet omfattar enbart leverans av fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, sidohängda samt vridfönster. Även fasta fönster ingår i respektive avtalsområde.

Ramavtalet är indelat i fyra avtalsområden:

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
B. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä
C. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
D. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä

Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat.

Ramavtalet är rikstäckande.

Avropsordning

För avrop upp till och med 750 fönster/fönsterdörrar gäller strikt rangordning där avrop i första hand ska ske från leverantör antagen som nummer ett. Vid avrop av 751 fönster/fönsterdörrar eller fler, ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas.

Annonsering

Annonsering är planerad till maj 2024. Sista dag för på- respektive avanmälan har förlängts till och med 2024-05-07.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-10-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.