24-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans med montage

Omfattning

Ramavtalet 24-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans med montage omfattar följande avtalsområden:

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage
B. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage
C. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage
D. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage

Annonsering

Sista dag för på- respektive avanmälan är 2024-04-30. Upphandlingen är planerad att annonseras under maj månad 2024.

Avropsordning

För avrop upp till 300 fönster/fönsterdörrar gäller strikt rangordning, där avrop i första hand ska ske från rangordnad etta inom aktuellt avtalsområde.

För avrop av 300 fönster/fönsterdörrar eller fler gäller FKU (förnyad konkurrensutsättning), där samtliga avtalade leverantörer inom aktuellt avtalsområde ska tillfrågas och lämna pris.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-10-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.