24-136 Storköksinstallationer och service

Omfattning

Ramavtalet omfattar installation och service av storköksutrustning och är regionalt indelat. Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV har för avsikt att teckna ramavtal med tre leverantörer per avtalsområde.

Annonsering

Sista dag för på- och avanmälan är förlängt till och med 2023-12-29. Upphandlingen är planerad att annonseras i början av 2024.

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2024-04-06. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.