24-130 Luftfilter

Omfattning

Ramavtalet omfattar högkvalitativa filter av glas och syntet med låg energiförbrukning. Det är indelat i två avtalsområden som kommer att utvärderas och tilldelas separat.

A. Luftfilter av glas
B. Luftfilter av syntet

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning

Annonsering

Sista datum för på- respektive avanmälan är 2023-12-29. Annonsering av upphandlingen är planerad till januari 2024.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.