24-117 Trädgårdsmaterial och växter

Omfattning

Ramavtalet avser leverans av trädgårdsmaterial och växter, indelat i två avtalsområden:

A. Trädgårdsmaterial (jordsäckar, gräsfrön, ogräsmedel etc.)
B. Växter (perenner, buskar, häckar, träd, rosor etc.)

Ramavtalet kommer att upphandlas med en gemensam varukorg där HBV kommer att konkurrensutsätta fraktkostnaden med geografisk indelning.

Avropsordning

Strikt rangordning gäller för detta ramavtal. HBV avser att teckna avtal med flera leverantörer per avtalsområde.

Annonsering

Sista datum för på- respektive avanmälan är förlängt till och med 2024-01-03. Annonsering av upphandlingen är planerad till januari 2024.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.