24-115 Park- och stadsmiljö

Omfattning

Ramavtalet omfattar leverans av produkter avsedda för park- och stadsmiljö och är indelat i följande avtalsområden:

A. Parkmöbler

B. Parkmöbler av återvunnet material

C. Cykelställ och cykelgarage/tak

D. Papperskorgar och askkoppar

E. Smarta avfallskärl / papperskorgar

F. Grillar

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning samt förnyad konkurrensutsättning.

Annonsering

Upphandlingen 24-115 Park- och stadsmiljö är planerad att annonseras i månadsskiftet januari/februari 2024. Sista dag för på- och avanmälan har förlängts till och med 2024-01-22.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.