24-115 Park och stadsmiljö

Omfattning

Ramavtalet omfattar leverans av produkter avsedda för park- och stadsmiljö och är indelat i följande avtalsområden:

  • Parkmöbler
  • Smarta papperskorgar
  • Grillar
  • Papperskorgar och askkoppar
  • Cykelställ
  • Sandbehållare

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning samt förnyad konkurrensutsättning.

Annonsering

Upphandlingen 24-115 Park- och stadsmiljö är planerad att annonseras i månadsskiftet januari/februari 2024. Sista dag för på- och avanmälan är 2024-01-15.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.