24-103 Elmaterial och belysning samt laddinfrastruktur

Omfattning

Ramavtalet omfattar två avtalsområden:

  • Elmaterial och belysning
  • Laddinfrastruktur


Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV har för avsikt att teckna ramavtal med tre leverantörer per avtalsområde.

Annonsering

Sista dag för på- och avanmälan är förlängd till och med 2024-06-12. Upphandlingen är planerad att annonseras i mitten av juni 2024.

Avropsordning

Avropsordning är är rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-12-18. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.-