23-181 Vitvaruinstallationer och service

Omfattning

Upphandlingen 23-181 Vitvaruinstallationer och service omfattar installation och service av vitvaror. Den kommer vara indelad i installation respektive service samt länsindelad (med ytterligare indelning i storstadsregionerna).

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer.

Annonsering

Annonsering är planerad till mitten av april.
Sista dag för på- och avanmälan är 2023-03-31.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-09-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt vara fyra år inklusive förlängningar.