23-173 Fönster- och dörrtillbehör

Omfattning

Upphandlingen omfattar fönster- och dörrtillbehör såsom olika typer av lister, fönsterbeslag, ventiler etc.

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning.

Annonsering

Annonsering av upphandlingen är planerad till början av januari.
Sista dag för på- och avanmälan är 2022-12-31.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-03-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.