23-155 Balkonginglasning

Omfattning

Ramavtalet avseende leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. Vid avrop kommer det finnas möjlighet att välja mellan tre standardinglasningar:

• ramlös skjutkonstruktion
• ramlös vikkonstruktion
• inglasning med ramkonstruktion av aluminium.

Avtalet omfattar även ett antal tillval samt möjlighet att beställa från leverantörens övriga sortiment.

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning.

Annonsering

Upphandlingen är planerad att annonseras under första kvartalet 2023.
Sista dag för på- respektive avanmälan är 2023-02-21.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-05-19. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt vara fyra år inklusive förlängningar.