24-131 Brandvarnare och brandfiltar

Omfattning

Upphandlingen 24-131 Brandvarnare och brandfiltar omfattar försäljning av brandvarnare och brandfiltar, neutrala men även specifika med tryck om så önskas, samt tillbehör.

Upphandlingen är rikstäckande.

Kategorier som omfattas:

• Brandvarnare (till exempel optiska, uppkopplade, sammankopplade etc.).
• Brandfiltar (till exempel enlagers, flerlagers, olika storlekar etc.).
• Tillbehör (till exempel adapter till brandvarnare, skyltar etc.).

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning. HBV har för avsikt att teckna ramavtal med tre leverantörer.

Annonsering

Planerad annonsering i månadsskiftet maj/juni 2023.
Sista dag för på- respektive avanmälan är 2023-05-21.

Avtalstid

Planerad avtalsstart senast 2024-01-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt vara fyra år.