24-120 Brandskyddsprodukter och tjänster, region Nord

Omfattning

Upphandlingen 24-120 Brandskyddsprodukter och tjänster, region Nord, omfattar försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster såsom kontroller/underhåll, service, montering av brandredskap, HLR, utrymningsmarkering, skyltar, reservdelar och tillbehör etc. enligt angivna kategorier. Upphandlingen omfattar endast Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

Kategorier som omfattas:

  • Brandsläckare (alla typer av brandsläckare).
  • Tillbehör och reservdelar till brandsläckare (till exempel väggfästen, golvstativ, brandsläckarkärra, munstycken, slang, sprint, spännband, etiketter, skyltar, dekaler, släckmedel etc.).
  • Brandposter (alla typer av brandposter).
  • Tillbehör och reservdelar till brandposter (till exempel brandpostslang, slangrullar, skåp, skyltar, stålrör, munstycken, reservdelar etc.).
  • Hjärtstartare och tillbehör (till exempel hjärtstartare, skyltar, fästen, skåp, elektroder, väska, reservdelar etc.).
  • Tjänster (till exempel kontroll/underhåll av brandredskap av olika slag, verkstadsgenomgång, omladdning, destruktion, konsulttjänster såsom brandingenjör, brandskyddstekniker, riskanalyser, riskhanteringar etc.).
  • Utbildning (till exempel släckövning (fysisk och VR), heta/brandfarliga arbeten, grundläggande brandkunskap HLR/Första hjälpen etc.).
  • Utrymning (till exempel nödbelysning, utrymningsskyltar, efterlysande produkter, utrymningsstegar, orienteringsritning, fästen, etc.).
  • Övriga brandskyddsprodukter (till exempel röklucka, brandtätning, stigarledningar, släcksystem, pulversprinkler, reservdelar, släckmedel etc.).

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning. HBV har för avsikt att teckna ramavtal med tre leverantörer.

Annonsering

Annonsering är planerad till månadsskiftet maj/juni 2023.
Sista dag för på- respektive avanmälan är 2023-05-21.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är senast 2024-01-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt vara fyra år.