HBV

Fokus på säkerhet vid årets Hållbara dagar


Deltagare på Hållbara dagar

Den 14–15 september arrangerades Hållbara dagar på Quality Hotel Globe i Stockholm. Många av våra medlemmar och kunder deltog och fick möjligheten att träffa flera av våra avtalsleverantörer som fanns på plats och visade upp sina produkter. Under dagarna fick vi höra flera spännande och intressanta föreläsningar på temat säkerhet.

Under två fullmatade dagar och ett trivsamt mingel och middag, där medlemmarna efter pandemiåren äntligen fick mötas ansikte mot ansikte igen, gavs tillfälle att lyssna på en rad intressanta föredrag och utbyta erfarenheter och idéer under temat hållbarhetstänkande.  HBV fick bland annat möjligheten att uppdatera åhörarna om arbetet med effektiva beställningar, nyheterna i Mina sidor, systematisk uppföljning av avtalen och självskattning.  I det digra föredragsprogrammet låg stort fokus på beredskap och säkerhet då bland annat Maria Deronius, säkerhetschef på Stockholmshem, och Krister Bergh säkerhetsskyddschef på Svenska Bostäder berättade om sitt arbete med att skapa trygga trappuppgångar för sina hyresgäster.  Från Polisen var Therese Rosengren, biträdande chef LPO Arlanda, på plats för att berätta om hur man jobbar för att undvika uppkomsten av skuggsamhällen i landet.  Jeanette Lesslie Wikström, VD för SäkerhetsBranschen, belyste branschens prioriterade frågor för att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Gavlegårdarnas VD Cathrine Holgersson berättade om erfarenheterna från sensommaren 2021 då både ett tusenårsregn och en höghusbrand satte organisationen och beredskapen på prov.  Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina speglade Kristian Pedersen och André Catry, från Advokatfirman Kahn Pedersen, den allt större cyberrisken i ett förändrat säkerhetslandskap och hur man som organisation kan tänka för att minimera riskerna. Oscar Jonsson, rysslandsexpert och forskare i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, var också på plats och gav en initierad lägesbild av kriget. Ett annat aktuellt ämne som behandlades under föredragsprogrammet var frågan om elinköp och energibesparing. Detta belystes ur flera perspektiv, bland annat frågan om renovering eller nyinstallation av fönster, hur energikostnader optimeras med hjälp av prognos- och fastighetsstyrning, och metoder för smidiga och kostnadseffektiva elinköpsaffärer. Begreppet ”cirkulär ekonomi” belystes av Jan Agri och Anders Lundkvist som driver ett projekt med vitvarutjänster och i en engagerande föreläsning målade Rebecka Carlsson en bild om hur begreppet Hållbarhet fortfarande är i sin linda och att de kommande 100 åren kommer motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling. Kände journalisten och filmaren Folke Rydén fanns också på plats för att dela med sig av sina lärdomar efter sitt prisade arbete rörande olika miljöfrågor kring Östersjön.  Ett längre referat av årets Hållbara dagar kommer i nästa nummer av tidningen HBV-Magasinet.

Läs mer om Fokus på säkerhet vid årets Hållbara dagar

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärsutvecklare Ville Gruner. Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal

Behöver ni hjälp med upphandlingar?


professionell elektriker ordnar med kablar i elskåp

HBV erbjuder våra medlemmar experthjälp vid egna upphandlingar av årsentreprenörer, som till exempel löpande elarbeten, måleri, fastighetsskötsel och VVS. Uppdragen anpassas till varje medlems specifika behov. Till hösten förstärker vi vår enhet för konsultavtal med fler medarbetare för att kunna erbjuda vår hjälp till så många medlemmar som det är möjligt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi hjälper er med upphandling Vår ambition är att hjälpa så många medlemsbolag som möjligt. Om ni har behov av konsulthjälp med era upphandling/-ar så fyller ni i anmälningsblanketten "Önskemål om hjälp vid upphandling" och skickar den till konsultuppdrag@hbv.se Vi återkommer därefter snarast möjligt med besked. För att vara säkra på att hinna hjälpa er behöver vi få in er anmälan  nio månader  innan avtalet måste vara klart. I uppdraget ingår framtagande av: upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag annonsering kvalificering och utvärdering tilldelning och framtagande av avtal Arvode För vanliga upphandlingar, exempelvis ramavtal och andra avtal som rörarbeten elarbeten måleri golvarbeten är arvodet 70.000 kronor per upphandling. En uppdragsbekräftelse upprättas av HBV för varje uppdrag. Vid samordnad upphandling med exempelvis kommunen eller en annan upphandlande myndighet tillkommer 10.000 kronor per upphandling. För upphandlingar där tidsåtgången beräknas till fler än 65 timmar, till exempel nybyggnationer, konsultupphandlingar, inre- och yttre skötsel och liknande eller om val av upphandlingsförfarandet är något annat än förenklat- eller öppet förfarande bedöms arvodet individuellt för varje upphandling. Baserat på 1.100 kronor per timme. Vid uppdrag med upp till fem upphandlingar ingår en resa samt restid. Vid uppdrag med fler än fem upphandlingar ingår ytterligare en resa samt restid. Ytterligare resor debiteras med utlägg för reskostnad samt restid. HBV använder TendSign för genomförande av upphandlingsprocessen. Debitering Vid undertecknad uppdragsbekräftelse kommer 50 procent av arvodet att faktureras och resterande 50 procent kommer att faktureras efter avslutat uppdrag. Fakturering sker via e-fakturering och betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Arbete som utförs på löpande räkning debiteras med 1.100 kronor per timme. Eventuella tilläggsuppdrag Följande arbetsuppgifter ingår ej i det fasta arvodet utan debiteras separat efter beställning av medlemsbolaget: Kontraktsmöten/startmöte: 1.500 kronor per möte exklusive faktisk kostnad för resor och restid (1.100 kronor per timme) Handläggande av eventuell överprövning utförd av HBVs jurist debiteras 1.500 kronor per timme. Handläggande med hjälp av extern advokat debiteras faktisk kostnad. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Läs mer om Behöver ni hjälp med upphandlingar?

Rörmaterial 22-104 klart för start


badkar med kran som spolar vatten på ett par händer

Den 19 september börjar HBVs nya ramavtal 22-104 Rörmaterial att gälla. Ahlsell Sverige AB antas som rangordnad etta i samtliga avtalsområden. Som rangordnad tvåa antas SGDS Gruppen AB, moderbolag för Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel med respektive dotterbolag. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning Ramavtalet Rörmaterial 22-104 omfattar leverans av rörmaterial som exempelvis: badrumsporslin, badrumsskåp med tillhörande badrumsbelysning, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk-och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och brunnsbetäckningar, kollektorrör för bergvärme, med där tillhörande produkter samt övriga produkter som omfattas av RSK-databasens kategoriindelning. Möjlighet till underhållsutbildning samt energirådgivning omfattas också av ramavtalet. Möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns.  I utvärderingen av denna upphandling har HBV tillämpat så kallad omvänd utvärdering. Antagna leverantörer lämnade de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden på grundval av pris samt uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen.  Antagna leverantörer i rangordning i respektive avtalsområde: A – Stockholms län 1. Ahlsell Sverige AB 2. SGDS Gruppen AB B – Västra Götalands län 1. Ahlsell Sverige AB 2. SGDS Gruppen AB C – Skåne län 1. Ahlsell Sverige AB 2. SGDS Gruppen AB D – Samtliga län i Sverige exklusive avtalsområde A, B och C 1. Ahlsell Sverige AB 2. SGDS Gruppen AB Avropsordning Avropsordning är uteslutande rangordning, avrop genom förnyad konkurrensutsättning har utgått för detta ramavtal. Avtalstid Avtalstiden är 2022-09-19 – 2024-09-18. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar. Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman. 

Läs mer om Rörmaterial 22-104 klart för start

Nytt nummer av HBV-Magasinet


I veckan kommer det tredje numret av HBV-Magasinet ut och detta nummer har tema Uppföljning där vi berättar om hur vi arbetar med en strategisk process och där uppföljning är en stor del i arbetet med inköpsprocessen. Vi gör även en djupdykning hos Nordanstigs Bostäder där Olaf Jung berättar om deras Plushus. Vår affärsjurist Jonna Andersson förklarar även reglerna gällande sanktionerna mot Ryssland och Sandra Sedig berättar om vår nya enheter Konsultavtal. Som alltid, har vi även en hel del avtalsnyheter med i tidningen. Trevlig läsning!

Du hittar det senaste numret här >>

Läs mer om Nytt nummer av HBV-Magasinet