Upphandlingen av Elmaterial och belysning görs om


Kammarrätten har nu meddelat att HBV inte fått något prövningstillstånd avseende överklagande av Förvaltningsrättens dom gällande Elmaterial och belysning 19-103. Detta medför att HBV kommer att göra om upphandlingen. Befintliga avtal för Elmaterial och belysning 15-103 gäller till och med 2020-02-28. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Arbetet med den nya upphandlingen påbörjas direkt och målsättningen är att hinna tilldela den nya upphandlingen för Elmaterial och belysning 20-103 innan befintliga avtal upphör.  I och med att upphandlingen nu görs om så finns det möjlighet för nya kunder att påanmäla sig till den kommande upphandlingen Elmaterial och belysning 20-103. Medlemmar och kunder som tidigare var på- respektive avanmälda kommer att behöva skicka in nya blanketter till upphandlingen Elmaterial och belysning 20-103. Mer information om detta kommer i ett separat utskick till samtliga medlemsbolag. Eventuella frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren. 

Läs mer om Upphandlingen av Elmaterial och belysning görs om

Planerad störning i fakturaflödet


Den 12 december, kommer vi uppgradera vårt ekonomisystem och vi kommer även byta ut vår server. Vi vill informera alla kunder och leverantörer om att detta kan medföra störningar i fakturaflödet.

Vid eventuella frågor kontakta oss på 08-556 765 00 eller info@hbv.se.

Läs mer

Nytt nummer av HBV-Magasinet


Nu har det fjärde numret av HBV-Magasinet kommit. Här hittar du aktuell information om våra avtal och upphandlingar. Temat för numret är Hållbara samarbeten och vi berättar bland annat om hur vi tillsammans med Byggvarubedömningen, Sustainable Innovation och Upphandlingsmyndigheten försöker utveckla framtidens hållbara affärer för våra medlemmar. Trevlig läsning!

Läs mer här >>

Läs mer

Nominera årets Hållbarhetsleverantör 2019


Många leverantörer har under året varit framgångsrika i sina hållbarhetsarbeten. HBVs pris är ämnat att lyfta fram detta viktiga arbete. Under HBVs Hållbara dagar nästa år den 9-10 mars kommer vi att avslöja vilken leverantör som kammar hem titeln Årets Hållbarhetsleverantör. Nominering är härmed öppen!

Så här gör du för att nominera: 1. Namnge leverantören och hållbarhetsarbetet och/eller ange den person eller de personer som gjort något extra i hållbarhetsarbetet under det gångna året. Det kan handla om ett enskilt hållbarhetsprojekt, om speciella leveranser med stort hållbarhetsinnehåll eller om genomförda processer för att kunna leva upp till de ökade hållbarhetskrav som får allt större betydelse och som genomförts på ett väldigt bra och innovativt sätt.  2. På vilket sätt är prestationen särskilt betydelsefull och vilka möjligheter ger den? 3. Hur ger prestationen positiva hållbara effekter (ekonomiskt, ekologiskt och/eller socialt)? 4. Hur kommer arbetet att underlätta för beställarna att uppfylla kraven på så kallade hållbara beställningar? 5.  Övrigt som bidrar till att ni anser att leverantören bör utnämnas till Årets Hållbarhetsleverantör? 6.  Ange kontaktperson(-er)/ansvarig(-a) för prestationen så att vi kan kontakta vederbörande för eventuella kompletterande upplysningar.  Hållbarhetsarbetet ska ha genomförts under 2019. Samtliga av HBVs avtalsleverantörer får delta i tävlingen. Vem som helst får nominera, inlämnat bidrag får max vara på tre A4-sidor. Sista nomineringsdag är 31 januari 2020. Skicka din nominering till therese.borg@hbv.se .

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer