Varmt välkommen till HBV – allmännyttans inköpsfunktion

Vi är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och vi genomför samordnade upphandlingar av varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

Läs mer om oss

HBV Föreningsstämma

Medlemmarna i Husbyggnadsvaror HBV Förening håller sin ordinarie föreningsstämma den 13 maj 2024. Det finns möjlighet att delta fysiskt på plats alternativt digitalt via Teams. Varmt välkomna!

Till anmälan

Upphandlingsstöd för våra medlemmar

Vi erbjuder våra medlemmar upphandlingsstöd med tillämpning av samtliga standardavtal (AB, ABT, ABK, ABFF). Uppdragen anpassas till varje medlems specifika behov.

Mer information om vårt upphandlingsstöd
1952
1952
Vi har funnits i 70 år. Vi ägs av våra medlemmar, Sveriges allmännyttiga bostadsbolag.
124
Specialister på inköp
Vi är inköpsspecialister för fastighetsnära varor och tjänster.
9023
Medlemmarna i fokus
Som medlem har du cirka 45 avtal att avropa från, bonus på köpen och dessutom en återbäring på årets inköp.
68
Kompetensnav
Genom våra möten och konferenser är vi en populär mötesplats för kunskapsöverföring mellan medlemmar och leverantörer.