HBV - Allmännyttas inköpsfunktion

Nytt avtal på Ventilationskomponenter


HBV har slutfört upphandlingen av Ventilationskomponenter 18-119 och ett nytt ramavtal finns på plats från och med den 1 juli 2018. Produkter som omfattas är exempelvis kanalsystem såsom spirorör med rördelar, fläktar, ventilationsaggregat samt spiskåpor. Avtalet är rikstäckande och rangordnat inom de fyra avtalsdelarna. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Avtalsperioden sträcker sig fram till den 30 juni 2020 med möjlighet  till ett års förlängning max två gånger. Antagna leverantörer inom de olika avtalsdelarna är: Del A - Ventilationskanaler med tillbehör 1. Lindab Sverige AB  2. Ahlsell Sverige AB Del B - Fläktar 1. Ahlsell Sverige AB 2. Lindab Sverige AB Del C - Ventilationsaggregat 1. Lindab Sverige AB 2. Ahlsell Sverige AB Del D - Spiskåpor 1. Franke Futurum AB 2. Lindab Sverige AB 3. Ahlsell Sverige AB Nytt för detta ramavtal 18-119 är att det även omfattar produktgruppen spiskåpor.  Vi välkomnar även Lindab Sverige AB som ny avtalsleverantör till HBV. 

Läs mer om Nytt avtal på Ventilationskomponenter

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom .

Läs mer

Rapport från Almedalen


Tack alla som besökte oss i Almedalen! Under årets Almedalsvecka arrangerade HBV två seminarium inom vårt samarbete med SABO och Fastigo som gick under namnet ”Allmännyttans arena i Almedalen” onsdagen 4 juli i Visby.

Det första seminariet handlade om hållbarhet, köparmakt och offentlig upphandling. HBVs VD Johan Almesjö pratade om vad vi på HBV och våra medlemsbolag kan göra tillsammans med leverantörer och andra. Alla vill vi arbeta för bättre hållbarhet men har kommit olika långt och vi förde ett spännande samtal med Gunnar Hagman, VD för Skanska Sverige, Ulf Rohlén, VD för ÖrebroBostäder och även styrelseordförande för HBV och Stefan Holm från Almega. Därefter höll vi ett seminarium om upphandling i dynamiska inköpssystem, så kallade DIS. DIS är ett relativt nytt sätt att göra offentliga upphandlingar på i Sverige och vi på HBV tror att det är ett bra sätt att upphandla varor och tjänster då de olika medlemsbolagens behov och intressen skiljer sig åt från varandra. Det gäller exempelvis solcellsanläggningar som många är intresserade av och som finns i många olika utföranden och där utvecklingen går snabbt framåt. Jonas Tannerstad från ÖrebroBostäder, Mikael Ångman från Rexel, Amar Al-Djaber från Zian samtalade om DIS med HBVs upphandlingschef Ola Kroon och upphandlingskonsult Ville Gruner. På kvällen höll HBV, SABO och Fastigo även ett gemensamt mingel. Vi på HBV vill tacka alla som besökte oss i Almedalen och lyssnade på våra seminarium, nätverkade och minglade med oss. Vi ser fram emot att träffa er och många fler igen nästa år och även innan dess. Till dess önskar vi er alla en fin sommar och spännande höst där vi kan fortsätta arbeta tillsammans för bättre inköp för våra medlemmar.

Läs mer

Säkerhetsdörrar annonserat


HBV har annonserat upphandlingen av Säkerhetsdörrar 19-111. Upphandlingen omfattar brand-, ljud-, gas- och säkerhetsklassade säkerhetsdörrar. Det nya ramavtalet kommer att vara rikstäckande och fördelat över fyra geografiska områden; nord, väst, syd och öst. Sista anbudsdag är 2018-09-05.

Materialval av säkerhetsdörrar kommer att fördelas över trä- och ståldörrar, både anpassade för trapphus- och loftgångsmiljö. Det kommer vara möjligt för beställare att beställa säkerhetsdörrar inklusive och exklusive montagearbete. Planerad avtalsstart är 2019-01-01. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Läs mer

Tre nya medlemmar


Vi hälsar Sollentunafastigheter AB 1, 2 och 3 välkomna som nya medlemmar. Totalt är vi nu 343 medlemsbolag. Sollentuna ligger i de södra delarna av landskapet Uppland i Stockholms län.

Läs mer