Köks- och förvaringslösningar annonserad på nytt


Den nya upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 21-140 har annonserats på nytt. Upphandlingen avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Den är indelad i fem kategorier; lackat, laminerat, folierat, fanér och massivt. Kategorierna är i sin tur indelade i län. Dessa län utgör egna anbudsområden, som utvärderas och tilldelas var för sig. Anbudstiden pågår fram till och med 2020-11-19. Planerad avtalsstart 2021-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

Omfattning Den nya upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 21-140 avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Upphandlingen är indelad i följande fem kategorier: lackat laminerat folierat fanér massivt Kategorierna är i sin tur indelade i län som utgör egna anbudsområden, som utvärderas och tilldelas var för sig. Avropsordning Avrop ska ske genom rangordning. Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas. Möjlighet till trepartsavtal finns. Miljökrav transporter I upphandlingen har HBV ställt krav på att minst 25 % av produkttransporterna som används för leverans inom ramavtalet, ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är; el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95. Minst 50 % av transporterna som genomförs med service- och montagefordon inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. Garanti Garantitid är tio år. Avtalstid Planerad avtalsstart 2020-02-01 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år.  Länk till annonserad upphandling>> Befintligt ramavtal Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 är giltigt till och med 2020-12-31. Länk till befintligt ramavtal i HBVs avtalskatalog>> Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Bengt Tibäck och regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Läs mer om Köks- och förvaringslösningar annonserad på nytt

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (7 oktober)


Vi befinner oss fortfarande mitt i coronapandemin och vi ser att det ännu kvarstår en del problem för våra avtalsleverantörer gällande materialförsörjningen, vilket i vissa fall gör det svårt för för dem att lämna tillförlitlig leveransinformation. Tillfälliga nedstängningar av fabriker i stora delar av världen, reducerade tillverkningstakter och störningar i transportleden fortsätter att påverka transportledet negativt. HBV har en kontinuerlig kontakt med leverantörerna och rapporterar löpande eventuella avvikelser.

Så arbetar vi på HBV HBVs personal som arbetar på kontoret följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom för att säkerställa minskad smittspridning. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar  här>> . Våra medlemmar För att minska spridningen av coronaviruset Covid-19 har många av våra medlemsbolag och kunder valt att flytta fram en del av det planerade invändiga underhållsarbetet till hösten och endast genomföra akuta reparationer tills vidare. Istället tidigareläggs underhålls- och renoveringsarbeten som sker utomhus. En hel del trygghetsskapande insatser har även påbörjats för att stärka hyresgästernas känsla av normalitet och trygghet och på så sätt minska den sociala oron.  Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av pandemin och vilka eventuella konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. För närvarande rapporterar våra leverantörer endast enstaka avvikelser från leveransplaner. Dafo Brand AB informerar>> (29 juni) Garageportexperten informerar>> (7 juli) Secor informerar om införda säkerhetsrutiner vid installationer i lägenheter>>  (3 juni) Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer

Upphandlingen av Fastighetsförnödenheter avbryts


Efter att perioden för frågor och svar avslutats avseende upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122-2, har det framkommit information som gör att HBV nu väljer att avbryta upphandlingen. HBV kommer att se över utvärderingsmodellen och därefter annonsera upphandlingen på nytt. Beslutet om att avbryta upphandlingen har meddelats samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder fram till och med 2020-10-23. Eventuella frågor om upphandlingen besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Erwid.

Läs mer

Måleriprodukter annonserad


HBVs nya upphandling av Måleriprodukter 21-124 är indelad i två anbudsområden, köp i butik samt leverans. Den del som avser enbart leverans är rikstäckande, medan delen som avser köp i butik är regionalt indelad i Sveriges 21 län. Strikt rangordning kommer att gälla i samtliga anbudsområden, som utvärderas och tilldelas var för sig. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde, dock gäller att färre leverantörer kan antas om inte lämnade anbud uppfyller samtliga krav som är ställda i upphandlingen. Sista anbudsdag är 2020-11-09. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning Den nya upphandlingen av Måleriprodukter 21-124 omfattar följande produktområden: Färg - såsom snickerifärg, väggfärg, takfärg, brandskyddsfärg, grundfärg, fasadfärg, utomhusfärg för målning på trä, diffusionsöppen färg och spärrfärg Spackel - såsom medium, grov, snickerispackel, sprutspackel och rullspackel Tapeter - såsom papptapeter, non wowen-tapeter Verktyg - såsom bredspacklar, japanspacklar, rullar, byglar, penslar, tapetverktyg, förlängningsskaft Förbrukningsmaterial och övriga produkter kopplade till måleri - såsom vävlim, tapetlim, klotterborttagningsmedel, glasfiberväv, pappremsa, maskeringstejp, akrylfog och sandpapper Upphandlingen består av två anbudsområden: Del A - Köp i butik. Regionsindelat i Sveriges 21 län. Del B - Leverans. Rikstäckande. Anbudsområdena kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Strikt rangordning gäller för båda två. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde. Möjlighet till trepartsavtal finns.  Sista anbudsdag är 2020-11-09.  Miljökrav varutransporter I upphandlingen Måleriprodukter 21-124, anbudsområde B, har HBV ställt krav på att minst 25 % av transporterna ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. Avtalstid Planerad avtalsstart 2021-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år. Länk till annons i TendSign>> (länken är giltig till och med 2020-11-09) Befintligt ramavtal Måleriprodukter 17-124 är giltigt till och med 2021-01-31. Länk till befintligt ramavtal för Måleriprodukter 17-124>> Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin eller regionansvariga affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer