Rapport från Almedalen


Tack alla som besökte oss i Almedalen! Under årets Almedalsvecka arrangerade HBV två seminarium inom vårt samarbete med SABO och Fastigo som gick under namnet ”Allmännyttans arena i Almedalen” onsdagen 4 juli i Visby.

Det första seminariet handlade om hållbarhet, köparmakt och offentlig upphandling. HBVs VD Johan Almesjö pratade om vad vi på HBV och våra medlemsbolag kan göra tillsammans med leverantörer och andra. Alla vill vi arbeta för bättre hållbarhet men har kommit olika långt och vi förde ett spännande samtal med Gunnar Hagman, VD för Skanska Sverige, Ulf Rohlén, VD för ÖrebroBostäder och även styrelseordförande för HBV och Stefan Holm från Almega. Därefter höll vi ett seminarium om upphandling i dynamiska inköpssystem, så kallade DIS. DIS är ett relativt nytt sätt att göra offentliga upphandlingar på i Sverige och vi på HBV tror att det är ett bra sätt att upphandla varor och tjänster då de olika medlemsbolagens behov och intressen skiljer sig åt från varandra. Det gäller exempelvis solcellsanläggningar som många är intresserade av och som finns i många olika utföranden och där utvecklingen går snabbt framåt. Jonas Tannerstad från ÖrebroBostäder, Mikael Ångman från Rexel, Amar Al-Djaber från Zian samtalade om DIS med HBVs upphandlingschef Ola Kroon och upphandlingskonsult Ville Gruner. På kvällen höll HBV, SABO och Fastigo även ett gemensamt mingel. Vi på HBV vill tacka alla som besökte oss i Almedalen och lyssnade på våra seminarium, nätverkade och minglade med oss. Vi ser fram emot att träffa er och många fler igen nästa år och även innan dess. Till dess önskar vi er alla en fin sommar och spännande höst där vi kan fortsätta arbeta tillsammans för bättre inköp för våra medlemmar.

Läs mer om Rapport från Almedalen

Säkerhetsdörrar annonserat


HBV har annonserat upphandlingen av Säkerhetsdörrar 19-111. Upphandlingen omfattar brand-, ljud-, gas- och säkerhetsklassade säkerhetsdörrar. Det nya ramavtalet kommer att vara rikstäckande och fördelat över fyra geografiska områden; nord, väst, syd och öst. Sista anbudsdag är 2018-09-05.

Materialval av säkerhetsdörrar kommer att fördelas över trä- och ståldörrar, både anpassade för trapphus- och loftgångsmiljö. Det kommer vara möjligt för beställare att beställa säkerhetsdörrar inklusive och exklusive montagearbete. Planerad avtalsstart är 2019-01-01. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Läs mer

Nytt avtal på Ventilationskomponenter


HBV har slutfört upphandlingen av Ventilationskomponenter 18-119 och ett nytt ramavtal finns på plats från och med den 1 juli 2018. Produkter som omfattas är exempelvis kanalsystem såsom spirorör med rördelar, fläktar, ventilationsaggregat samt spiskåpor. Avtalet är rikstäckande och rangordnat inom de fyra avtalsdelarna. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Avtalsperioden sträcker sig fram till den 30 juni 2020 med möjlighet  till ett års förlängning max två gånger. Antagna leverantörer inom de olika avtalsdelarna är: Del A - Ventilationskanaler med tillbehör 1. Lindab Sverige AB  2. Ahlsell Sverige AB Del B - Fläktar 1. Ahlsell Sverige AB 2. Lindab Sverige AB Del C - Ventilationsaggregat 1. Lindab Sverige AB 2. Ahlsell Sverige AB Del D - Spiskåpor 1. Franke Futurum AB 2. Lindab Sverige AB 3. Ahlsell Sverige AB Nytt för detta ramavtal 18-119 är att det även omfattar produktgruppen spiskåpor.  Vi välkomnar även Lindab Sverige AB som ny avtalsleverantör till HBV. 

Läs mer

Reklamationsärenden via HBV-avtal


Från och med i höst kommer vi att fakturera våra kunder för försenad betalning. Därför är det extra viktigt att vi får kännedom om eventuella bestridanden av fakturor som görs direkt till avtalsleverantören på grund av exempelvis reklamation, utebliven eller felaktigt leverans.

  För att förenkla hanteringen av reklamationsärenden, gör så här: Bestrid alltid fakturan direkt till den leverantör som ni beställt varan av. För att kunna betalstoppa fakturan måste ni också meddela oss på HBV samtidigt som ni bestrider fakturan till leverantören. Detta är viktigt eftersom genomfaktureringen sker via oss. Lägg in info@hbv.se  som kopiamottagare i epostmeddelandet när ni bestrider fakturan till leverantören. Om vi inte får kännedom om att ni bestridit fakturan eller reklamerat den så kommer vi att betala fakturan i enlighet med gällande betalningsvillkor och sedan förvänta oss betalning från er.  Tveka inte att höra av er till oss med frågor gällande bestridanden av leverantörsfakturor eller våra faktureringsrutiner. Eventuella frågor besvaras av Maria Moniér Mellin.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2018-2019 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer