Efter Almedalen


Då har vi efter några mycket intensiva dagar lämnat Almedalens alla arenor för i år och funderar redan över hur 2020 skulle kunna se ut. Men innan det slås fast ramar och lyfts idéer för framtiden, kan det vara klokt att reflektera över det som precis lämnat oss i form av möten och samtal som gett insikter och kunskaper för framtida värdeutveckling i våra affärer och för våra medlemmars väl och ve.

Så vad är då högst upp i mitt medvetande efter årets Almedalsövning?  Att inköp är ett område som med rätt styrning väsentligt kan påverka skeenden i vårt samhälle och att HBV som allmännyttans inköpsfunktion inte bara kan driva, utan även förväntas driva såväl hållbar utveckling som innovation framför sig.  Att HBV som allmännyttans inköpsfunktion ses som en aktör i det offentliga inköpet där vårt arbetssätt driver utveckling. Att detta sker genom de samarbeten vi skapar och genom de metoder vi använder. Att vi både attraherar besökare till våra samtal och att vi är efterfrågade i andras samtal. Med detta stänger vi vårt deltagande i Sveriges både största och mest informella samlingsplats för frågor kring samhällsutmaningar och de möjligheter som finns för att möta dessa. Platsen där HBV delar och fångar kunskap, förmåga och förhållningssätt som kan förädlas till hållbara boendemiljöer för våra medlemmars nära två miljoner hyresgäster. Här har vi samlat mycket av det som vi vill samla i vårt minne för framtiden så varsågoda att ta del av detta och sprid gärna allt ni ser att andra kan ha glädje och nytta av. Vi ses snart och som senast kanske i Almedalen 2020! Seminarier Klimatsmarta proaktiva offentliga affärer, är det möjligt? Se seminarium >> Medverkande: Johan Almesjö,  VD, HBV Ville Gruner,  Affärsutvecklare, och upphandlingskonsult, HBV Lovisa Bengtsson,  Projektledare, Sustainable Innovation Gabriella Castegren,  Expert energi, Fastighet & Boende, Sveriges Allmännyttan, tidigare SABO Ulf Rohlén,  VD, ÖrebroBostäder AB Thomas Sundén,  VD, Sustainable Innovation Joakim Thornéus,  Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten Kan det offentliga inköpet driva innovationer som möter samhällsutmaningar? Se seminarium>> Medverkande: Ulf Lindblom,  Chef Affärsavdelningen, HBV Johan Braw,  VD, Sölvesborgshem AB Stina Lantz,  Program Manager, Ignite Sweden Niklas Tideklev,  Senior konsult och medgrundare, Dialogmakarna Är byggbranschen Sveriges minst konkurrensutvecklade bransch och måste det vara så? Se seminarium>> Medverkande: Johan Almesjö,  Moderator (VD), HBV Ulf Lindblom,  Chef Affärsavdelningen, HBV Per-Ola Bergqvist,  Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma Håkan Ericsson,  inköpschef, Veidekke Bygg Kommersiellt Jonas Högset,  Chef Fastighet & Boende, Sveriges Allmännytta, tidigare SABO Rikard Jermsten,  Generaldirektör, Konkurrensverket Anna Nordén,  vice VD, Framtiden Byggutveckling AB

Läs mer om Efter Almedalen

Nytt avtal Vitvaror - installation och service


Med start den 1 september 2019 börjar det nya fristående ramavtalet för Vitvaror - installation och service 19-181 att gälla. Förvaltningsrätten valde att avslå de ansökningar om överprövning som inkom och i och med det kunde HBV slutföra upphandlingen och teckna avtal med tilldelade leverantörer. Avtalstiden är två år med möjlighet till två års förlängning. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Befintliga avtal, Vitvaror del C installation och service 15-101 är förlängda till och med 2019-08-30. Det nya ramavtalet Vitvaror - installation och service 19-181 blir ett eget fristående ramavtal som är geografiskt indelat enligt Sveriges län, med ytterligare indelning i storstadsregionerna. Det är rangordnat och omfattar två avtalsområden; installation och service. Antagna leverantörer  Antagna leverantörer (anges i bokstavsordning) för avtalsområdet installation: Bravida Sverige AB Göteborg Bravida Sverige AB Stockholm Elon Elkedjan Logistic AB EP Service AB Uppvit AB Vitvaruservice i Stockholm AB För att se rangordning i respektive region, se tilldelningsbeslutet, klicka här >> Antagna leverantörer (anges i bokstavsordning) för avtalsområdet service: Bravida Sverige AB Stockholm Elon Elkedjan Logistic AB EP Service AB QSR Partner AB Vitvaruservice i Stockholm AB För att se rangordning i respektive region, se tilldelningsbeslutet, klicka här>> Elon är den leverantör som blivit rangordnad som nummer ett i flest regioner och har med sina dryga 350 butiker en mycket stor lokal närvaro över hela Sverige, vilket vi på HBV ser kommer att vara till stort värde för våra medlemsbolag och övriga kunder.

Läs mer

Ny upphandling av Tvättstugeutrustning - Service och installation


Den nya upphandlingen av Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 blir en egen fristående ramavtalsupphandling. Ramavtalet kommer att omfatta service och installation av tvättstugeutrustning och kommer att vara geografiskt indelat. Planerad avtalsstart är 2020-01-01 och annonsering av den nya upphandlingen planeras till sommaren 2019. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik.  Övriga kunder, såsom medlemmars underkunder samt externa kunder i form av upphandlande myndigheter och organisationer som lyder under LOU måste anmäla sig till den nya upphandlingen senast 2019-07-22 för att vara avropsberättigade. Anmälningsblankett hittar du här>> . Avanmälningsblankett för HBVs medlemsbolag som inte har för avsikt att avropa från detta ramavtal hittar du här>> . Avtalsstart Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Annonsering Annonsering planeras till sommaren 2019. Ansvarig upphandlare Elin Erwid.

Läs mer

Ny kemikalieskatt på vitvaror


Den 18 juni beslöt Riksdagen att höja kemikalieskatten enligt Regeringens förslag i vårbudgeten för 2019. Skatten på kemikalier höjs från åtta kronor till elva kronor per kilogram för vitvaror. Det maximala skattebeloppet per vara höjs från 327 kronor till 440 kronor. Den nya lagen gäller från och med den 1 augusti 2019.

Den nya skatten kommer att påföras samtliga vitvaror som levereras ut till kund från och med 1 augusti även om beställning och överenskommelser om leverans är upprättat före detta datum. Läs mer om den nya skatten  här>> .

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef  Ola Kroon .

Läs mer