Varmt välkommen till HBV – allmännyttans inköpsfunktion

Vi är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och vi genomför samordnade upphandlingar av varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

Läs mer om oss

Var har den gröna knappen tagit vägen?

Den gröna knappen där du tidigare har hittat alla våra avtal, har ersatts av en egen rubrik i toppnavigeringen. Den heter ”Våra ramavtal” och precis som tidigare tar den dig vidare till vår avtalskatalog i Mercell TendSign.

Medlemsspecifika upphandlingar

Vi erbjuder våra medlemmar hjälp vid egna upphandlingar av årsentreprenörer, så kallade medlemsspecifika upphandlingar. Uppdragen anpassas till varje medlems specifika behov.

Mer information om medlemsspecifika tjänster
1952
1952
Vi har funnits i 70 år. Vi ägs av våra medlemmar, Sveriges allmännyttiga bostadsbolag.
124
Inköps-specialister
Vi är inköpsspecialister för fastighetsnära varor och tjänster.
9023
Medlemmarna i fokus
Som medlem har du mer än 50 ramavtal att avropa från, bonus på köpen och dessutom en återbäring på årets inköp.
68
Kompetensnav
Genom våra möten och konferenser är vi en populär mötesplats för kunskapsöverföring mellan medlemmar och leverantörer.