HBV

Nya fakturarutiner i nya ramavtalet Möbler och heminredning 21-135


soffa och bord och övriga möbler i ett rum

Den 1 december 2021 börjar det nya rikstäckande ramavtalet Möbler och heminredning 21-135 att gälla. IKEA Svenska Försäljnings AB är antagen som rangordnad etta och Input Interiör AB tvåa. För den nya avtalsperioden gäller nya faktureringsrutiner, där IKEA ombesörjer faktureringen istället för IKANO som varit avsändare under föregående avtalsperiod. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

Omfattning Ramavtalet Möbler och heminredning 21-135 omfattar fabriksnya möbler och inredning för hemlika miljöer. Lokaler som avses kan exempelvis vara lägenheter som studentbostäder, evakueringsboenden och tillfälliga bostäder samt lunchrum, köksutrymmen och kontor. Ramavtalet avser möbler och inredningsdetaljer och omfattar avtalad leverantörs kompletta sortiment inom avtalsområdet. Produktrelaterade tjänster, som till exempel montering kan tillhandahållas av antagna leverantörer.  Antagna leverantörer i rangordning: 1. IKEA Svenska Försäljnings AB 2. Input Interiör AB IKEAs nya faktureringsrutiner IKEA Svenska Försäljnings AB inför nya faktureringsrutiner i och med avtalsstarten 2021-12-01. Det innebär att IKEA Svenska Försäljnings AB kommer att ansvara för faktureringen istället för IKANO Bank AB som stod som avsändare under föregående avtalsperiod som löpte ut 2021-11-30.  Nya kundnummer Den nya faktureringsrutinen innebär att alla HBVs avropsberättigade medlemsbolag kommer att behöva ett nytt kundnummer hos IKEA Svenska Försäljnings AB. För att kunna administrera detta har en implementeringsplan upprättats och till en början kommer följande medlemsbolag att bli kontaktade av IKEA: 2021-12-01: Tio stycken medlemsbolag i Jönköpingsområdet. 2021-12-15: Femton stycken medlemsbolag i Stockholmsområdet.  2022-01-10: Cirka 100 stycken medlemsbolag som tidigare avropat på ramavtalet 17-135 Möbler och heminredning och som finns registrerade hos IKEA med IKEA företagskort. Från och med 2022-02-01 kommer det att finnas möjlighet för samtliga HBVs avropsberättigade medlemmar och övriga kunder att avropa på det nya ramavtalet 21-135 Möbler och heminredning. Beställningsrutin IKEA kontaktar HBVs medlemsbolag med ett webbformulär för att samla in korrekta företagsuppgifter gällande exempelvis organisationsnummer, adress och fakturareferenser. Därefter upprättas ett nytt IKEA kundnummer till medlemsbolaget. I HBVs avtalskatalog finns en beställningsmall som ska användas vid kontakt med IKEAs företagsavdelning. Till att börja med ska alla avrop ske via epost eller telefon till IKEAs företagsavdelning, se denna länk>> , och ej i varuhusens kassor.  Om medlemsbolaget har ett befintligt IKEA företagskort med kundnummer och vill avropa på det nya ramavtalet innan IKEAs nya faktureringsrutin är på plats, kommer faktureringen att ske via IKANO Bank AB likt tidigare upplägg.  Det är alltså inte längre möjligt att betala i kassan och köpa med sig produkter hem från varuhuset. Önskar man få med sig produkterna samma dag, måste IKEA företagsavdelning kontaktas på varhuset som då upprättar en plockorder. Detta kommer innebära en viss väntetid för att kunna hämta ut produkterna i varuutlämningen på varuhuset.  Läs mer om hur du handlar hos IKEA i vår avtalskatalog. Klicka här>> Avtalstid 2021-12-01 – 2023-11-30. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra inklusive förlängningar. Kontakt Frågor om det nya ramavtalet besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Larsson och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari. 

Läs mer om Nya fakturarutiner i nya ramavtalet Möbler och heminredning 21-135

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärsutvecklare Ville Gruner. Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal

Justering av bruttoprislistor hos Ahlsell – Elmaterial och belysning 20-103


miniräknare på papper med en liggande penna på

Ahlsell Sverige AB kommer justera sin officiella bruttoprislista, till vilken HBVs rabattbrev är kopplat. Syftet är att få bruttopriser som i större utsträckning speglar det verkliga marknadspriset. En av Ahlsell Sverige ABs målsättningar med prisjusteringen, det vill säga devalveringen av bruttoprislistan, är att ge en mer transparent prissättning samt minska risken att entreprenörer missbrukar bruttoprislistan mot tredje kund.

I och med denna devalvering av bruttoprislista kommer även avtalade rabatter i avtalet devalveras. Nettopriset, det priset som avropande medlem och övriga kunder betalar, kommer ej att justeras i och med devalveringen, förutom i vissa fall där det sker till fördel för avropande medlem och övriga kunder.  Detta kommer att beröra flera avtal där Ahlsell Sverige AB är avtalade leverantörer. Initialt kommer devalveringen genomföras på ramavtalet Elmaterial och belysning 20-103. Därefter kommer som sagt flera andra avtal att påverkas successivt. Dessa devalveringar kommer inte att påverka  nettopriserna negativt. Kontakt Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren. 

Läs mer om Justering av bruttoprislistor hos Ahlsell – Elmaterial och belysning 20-103

Webbinarium HBVs självskattningsrapport


gröna trädkronor med texten HBVs självskattningsrapport

Den 1 december var det dags för HBVs webbinarium om vår självskattningsrapport, en kartläggning av våra avtalsleverantörers hållbarhetsarbete under ledning av Rosanna Jederby, verksamhetsutvecklare och Ville Gruner, affärsutvecklare. Missade du det? Då finns det möjlighet att se det i efterhand.

I slutet av förra året, 2020, fick HBVs avtalsleverantörer svara på en självskattningsenkät rörande sitt hållbarhetsarbete. Denna kartläggning är tänkt att utgöra ett underlag för att förbättra HBV som kravställare och HBVs avtalsleverantörer som utförare kopplat till aktiviteter och styrning inom hållbarhetsområdet. Vi kan konstatera att många avtalsleverantörer har hunnit långt inom vissa områden, men samtidigt har vi flera förbättringspunkter som vi behöver arbeta med tillsammans. Detta gäller såklart även HBV som kravställare. På detta webbinarium gick vi igenom resultatet utifrån följande punkter: HBVs uppförandekod. Avtalsleverantörens hållbarhetsarbete. Social hållbarhet. Transporter och koldioxidutsläpp. Produkter och miljö. Slutsats. Se webbinariet om HBVs självskattningsrapport, klicka här>> . Kontakt Har du frågor om HBVs självskattningsrapport, kontakta vår hållbarhetsstrateg Jörgen Ågren.

Läs mer om Webbinarium HBVs självskattningsrapport

Webbinarium Elkraft 22-134 inställt


elkraftledningar

Det planerade webbinariet för nya elkraftsavtalet den 2 december är inställt. Detta webbinarium kommer istället att genomföras i slutet av januari 2022. Vi ber att få återkomma med ett nytt datum inom kort. Frågor om det ramavtalet Elkraft 22-134 besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger eller regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Läs mer om Webbinarium Elkraft 22-134 inställt