HBV

Kompletteringsbyggnader klart för avrop


tvättmaskiner i tvättstuga och en strykbräda med strykjärn

Från och med den 21 september kan HBVs avropsberättigade medlemmar och kunder avropa på det nya ramavtalet Kompletteringsbyggnader 21–162. Avrop sker genom dynamisk rangordning. Avtalet omfattar totalentreprenad av nyproduktion av prefabricerade kompletteringsbyggnader som uppförs på av beställaren färdigställd grund. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

– Kompletteringsbyggnader är fristående byggnader, i huvudsak tänkta att fungera som tvättstugor, berättar HBVs inköpsstrateg Emelie Färninger. Vi vet att det av flera orsaker finns ett stort intresse för den här typen av byggnad. I många fall kan det vara fördelaktigt att uppföra en kompletteringsbyggnad istället för att renovera befintliga tvättstugor. Hon fortsätter: – Dels frigörs yta som kan användas till andra ändamål och dels flyttas tvättstugorna från ibland mörka och otillgängliga källare. Det finns alltså också ett trygghetsperspektiv med en sådan lösning. Naturligtvis måste inte en kompletteringsbyggnad innehålla en eller flera tvättstugor, den kan också fungera som exempelvis gemensamhetslokal, cykelförråd eller hyras ut som kontorsplats för att nämna några exempel. Avropen sker genom dynamisk rangordning och HBV har utsett ReCap Moduler Försäljnings AB och Älö Trä Vimmerby AB som leverantörer i det nya ramavtalet. – Våra medlemmar utgår från ett standardutförande av en viss storlek och kan sedan i vår dynamiska rangordningsmall välja exempelvis tak- och fasadmaterial, golvmaterial och färger, säger Emelie Färninger. Mallen räknar sedan ut totalkostnaden och vilken leverantör som har det fördelaktigaste priset. Totalkostnaden baseras på fastställda priser i leverantörernas prisbilaga. När det gäller maskiner och utrustning till tvättstugorna finns möjligheten att beställa från HBVs ramavtal Tvättstugeutrustning 21–102. Läs mer om villkoren i det nya ramavtalet>> Avtalstid 2021-09-21 - 2023-09-20 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.  Kontakt Frågor om avtalet besvaras av Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg.   (text: Niclas Kindvall)

Läs mer om Kompletteringsbyggnader klart för avrop

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärsutvecklare Ville Gruner. Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal

Nytt nummer av HBV-Magasinet


Nu har det tredje numret av HBV-Magasinet kommit. Temat för numret är trepartsavtal och vi berättar om hur det fungerar i både förvaltning och nyproduktion. Vi gör djupdykningar hos Vallonbygden som skriver in trepartsavtal i nästan alla sina upphandlingar och hos ÖBO som upptäckt fördelarna med trepartsavtal i nybyggnation. Du hittar även aktuell information om våra avtal och upphandlingar. Trevlig läsning!

Här hittar du det senaste numret >>

Läs mer om Nytt nummer av HBV-Magasinet

Fel i märkningar på fakturor


Då vår VAN-operatör Pagero har genomfört en förändring i fakturaflödet har flera fält tyvärr bytt plats på våra fakturor. Det innebär bland annat att märkningar på fakturor, främst från Ahlsell Sverige AB, har hamnat i fel fält på våra fakturor. Detta har ingenting med Ahlsell att göra utan felet ligger hos VAN-operatören Pagero. Fakturaflödet är stoppat och Pagero arbetar på att få fram en lösning så snart som möjligt.

Har ni fakturor som ni inte har lyckats läsa in kan ni ta kontakt med oss på epost@hbv.se så hjälper vi er. Vi beklagar det inträffade och vi för en tät dialog med Pagero för att få fram en lösning så att detta inte händer igen.

Läs mer om Fel i märkningar på fakturor

Information med anledning av Covid-19 (2 sep)


coronavirus

Viss påverkan finns fortfarande på våra avtal med anledning av pågående pandemi. Det vi främst ser är material- och komponentbrist samt utmaningar inom logistikfunktioner. Vi har behövt justera priser enligt gällande avtalsvillkor där bland annat råvaruindex är en parameter för prisjustering.

Så arbetar vi på HBV Vi följer gällande restriktioner och för närvarande maximerar vi antalet personer på kontoret till tjugo. Vi har börjat ta emot enstaka externa gäster. HBVs personal följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid förkylnings- eller sjukdomssymptom. Frågor och svar Se några utav våra vanligaste frågor och svar här>> Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>>

Läs mer om Information med anledning av Covid-19 (2 sep)