Rapport från Upphandlingsdagen 2018


Upphandlingsdagen 2018

Ettor och nollor stod i centrum när HBV arrangerade sin årliga upphandlingsdag, digitaliseringen var nämligen ett återkommande tema i många av föreläsningarna. Dessutom bjöds det på nyheter inom upphandlingsområdet och gott om tid för mingel bland kollegor och affärskontakter.

HBVs upphandlingsdag, på World Trade Center i Stockholm, inleddes i ett rasande tempo. Efter att VD Johan Almesjö hälsat deltagarna hjärtligt välkomna lämnades mikrofon och scenutrymme över till digitaliseringsexperten och forskaren Ashkan Fardost som bjöd på en exposé över de samhällsförändringar som internet åstadkommit. Digitalisering är nämligen inte samma sak som digitisering, menade han, utan snarare något som i rask takt förändrar våra liv. Tekniken är förstås grunden men att drygt 3 miljarder människor på jordklotet, just nu, i princip är uppkopplade mot varandra ger andra effekter. Världen, så som vi känner den, kommer att förändras av de nya generationer som växer upp. Utmaningen är att bli digital på riktigt, att uppdatera vårt eget inre operativsystem för att hänga med. De affärsmodeller som är rådande i dagsläget behöver i hög grad anpassas eller bytas ut helt för att vi ska vara framgångsrika även i fortsättningen. Ashkan Fardost avlöstes av att Johan Almesjö och upphandlingschefen Ola Kroon, tillsammans med den samlade HBV-expertisen, upplyste om vad som är på gång inom HBV för tillfället. Därefter intog Foyen Advokatfirmas John Hane talarstolen. Naturligtvis handlade det då om juridiska spörsmål, specifikt om uppföljningen av entreprenadkontrakt och om de fallgropar det gäller att se upp med. John Hane bjöd på flera tips om vad man som beställare bör tänka på för att hamna i situationer som kan vara svåra att lösa. Skatteverket, nästa punkt på programmet, besökte upphandlingsdagen för att informera om vilka möjligheter en beställare har att kontrollera en entreprenörs ekonomiska vandel. Representanterna Ewa Nester och Nooshindokht Hamzehloo visade hur enkelt det är att via Skatteverkets hemsida, eller via mejl, snabbt få svar på hur entreprenörer sköter sina skatter och avgifter. I vissa fall finns det anledning för en beställare att undersöka vem eller vilka som egentligen utför ett beställt uppdrag. Skatteverkets särskilda insats för att förebygga ekonomisk brottslighet handlar till viss del om att utbilda de seriösa företagen i hur man kan säkerställa att affärerna man gör är korrekta även ur den synpunkten. Hållbara affärer, helt enkelt. Hållbara affärer var också temat för nästa föredrag som hölls av Anneli Kouthoofd, VD för Byggmaterialindustrierna – en paraplyorganisation som samlar branschorganisationerna i de branscher som tillverkar byggmaterial av alla slag. Rätt material på rätt plats är devisen, fastslog hon och fortsatte med att berätta om olika material och det arbete som görs för att säkra hållbarheten. Med digitaliserings hjälp kan alla komponenter i framtiden vara än mer spårbara, digitala byggvarudeklarationer ger både bransch och köpare ökad trygghet.  Den presentation som hölls efter lunch, kaffe och mingel, fortsatte på den inslagna vägen. Hur gör man för att kontrollera att en upphandlad entreprenör, oavsett det handlar om en vara eller tjänst, arbetar på ett hållbart sätt? Det är inte alldeles enkelt, menade föredragshållaren Anna Lindstedt, VD för Ethos International. Det allra viktigaste är dock att ha inarbetade rutiner, med riskbedömningar och eventuellt kontroller, och en tydlig ansvarsfördelning inom det egna företaget. Ingen kan till 100 procent garantera att man har en hållbar leverantörskedja men alla kan utarbeta processer för att minimera riskerna. Det är både smart business och kan göra skillnad för enskilda individer, avslutade Anna Lindstedt.  Innan det var dags för kaffe och kaka arrangerades på scenen en paneldebatt om några av de upphandlingsverktyg som finns på marknaden. Ragnar Lindholm, Primona delade utrymmet med Daniel Simonsson, Visma Commerce och Ernest Wessman från e-Avrop. Både publik och HBVs VD Johan Almesjö ställde frågor som paneldeltagarna besvarade efter bästa förmåga. Panelen fick också svara på hur de ser framtiden an i sin bransch.  Första programpunkt efter kaffet utgjordes av HBVs inköpscontroller Lana Engberg som fick berätta om hur HBV satsar på att bli ännu bättre när det gäller uppföljningen av genomförda upphandlingar. Hennes roll, som är relativt nyinrättad, syftar bland annat till att säkerställa att ställda krav blir uppfyllda och att leveranser sker på ett bra sätt. I förlängningen kommer HBVs uppföljningsarbete leda till större värden för medlemmar och leverantörer i kommande upphandlingar.  De två avslutande framträdandena handlade båda om digitala verktyg i upphandlingsprocessen. Kim Grandell från Business Vision och Jonas Carlsson, Seal Software, demonstrerade hur det på ett enkelt sätt går att analysera sina inköp respektive indexera samtliga företagets kontrakt, som ett exempel, med hjälp av AI – artificiell intelligens.  Därmed återstod inte annat än att avsluta dagen på lämpligt sätt. Innan Johan Almesjö tackade samtliga närvarande för en lärorik och intressant dag hann också affärschefen Ulf Lindblom slå ett slag för HBVs priser för årets inköpsprestationer. Vecka 12, i mars nästa år, är det dags att dela ut dessa och alla uppmanandes att nominera förtjänta bostadsbolag. Tack och hej, löd slutligen från scenen efter en dag som förhoppningsvis innehöll både nya idéer och uppdaterade varianter av känd kunskap. 

Läs mer om Rapport från Upphandlingsdagen 2018

Ny upphandling av Elmaterial och belysning


Nu är det dags för en ny upphandling av Elmaterial och belysning 19-103. Planerad avtalsstart är 2019-05-01. Den kommer att omfatta produkter såsom kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar, elvärme och tillhörande produkter. Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2018-10-31.

Förutom produkter kommer även belysningsinventering att ingå, där antagna leverantörer ska kunna erbjuda inventering befintlig förslag på nytt besparingskalkyler rådgivning kring belysning belysningsberäkningar livscykelanalys Dessutom ska antagna leverantörer kunna utföra utbildning av beställarens personal inom följande områden: Ljuskällor – introduktion för en icke elektriker – vad bör man kunna för att göra en beställning samt grunderna om olika ljuskällor.   Belysningsarmaturer – introduktionsutbildning för icke elektriker i olika armaturtyper, vad bör man tänka på etc.   Uppsättning av beställningslistor i webbshop – information om hur beställningar sker, hjälp att lägga upp favoritlistor som underlättar kommande beställningar, möjlighet att nå produkter i HBVs nettoprislista Annonsering av denna upphandling beräknas ske vid årsskiftet 2018/2019. Befintligt avtal Elmaterial och belysning 15-103 gäller fram till 2019-04-30 och är ett av HBVs största ramavtal med en omsättning på närmare 260 miljoner kronor per år.  Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

Läs mer

Erfaren upphandlare


HBV rekryterar nu en erfaren upphandlare. Som upphandlare arbetar du med att genomföra upphandlingar enligt LOU, framför allt inom fastighetsförvaltning för våra uppdragsgivare, tillika medlemmar. Upphandlingskonsult är en expertroll. Din utmaning är att hitta bästa möjliga lösning för uppdragsgivaren. I rollen ingår att ständigt hålla sig ajour med vad som händer på marknaden vad gäller produkter, leverantörer och miljö. Sista ansökningsdatum är den 21 oktober.

Allt fler av HBVs medlemsbolag inser vikten av att satsa på ett bra inköpsarbete men också att prioritera sina upphandlings-/inköpsresurser där de gör störst effekt. Därför finns HBV. För att på bästa sätt bemöta marknadsutvecklingen satsar HBV på att vara det naturliga kunskapsnavet och självklara förstahandsvalet för inköp och upphandling inom fastighetsrelaterade varor och tjänster. I detta spännande utvecklingsskede rekryterar HBV nu fler upphandlingskonsulter. Som upphandlingskonsult anställd på HBV arbetar du med att genomföra upphandlingar enligt LOU, framför allt inom fastighetsförvaltning för våra uppdragsgivare, tillika medlemmar. Upphandlingskonsult är en expertroll. Din utmaning är att hitta bästa möjliga lösning för uppdragsgivaren. I rollen ingår att ständigt hålla sig ajour med vad som händer på marknaden vad gäller produkter, leverantörer och miljö. Tjänsten innebär arbete med våra ramavtal, det vill säga samordnade upphandlingar för varor och tjänster. Ett vanligt inslag i arbetet är att projektleda inköpsprocessen och leda möten med referensgrupper, uppdragsgivare och leverantörer. Du agerar även rådgivare i upphandlingsfrågor åt våra medlemmar. Att hålla i utbildning och information om upphandlingar kan komma att ingå i rollen. Med Sveriges kommunala bostadsbolag som uppdragsgivare får du garanterat utmanande och omväxlande uppdrag. Erfarenhet av upphandling enligt LOU är ett krav, upphandlingar inom fastighetsförvaltning är meriterande. Vi värderar även erfarenheter av entreprenadupphandling, fastighetsförvaltning och byggprojektledning. För att lyckas i din roll är det av stor vikt att du är lösningsorienterad, noggrann och initiativtagande. En god kommunikativ förmåga i tal och skrift och ett pedagogiskt förhållningssätt underlättar arbetet i dina många kontakter utåt mot marknaden. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten. Proaktivitet är ett våra ledord, varför det är viktigt att du följer det som händer på marknaden och kan applicera det på dina uppdrag. Du är inte ensam. HBV erbjuder en stimulerande miljö där du har många kollegor att lära från och dela med dig till. Ständigt lärande ser vi som en framgångsfaktor och kompetensutveckling för den egna personalen är prioriterat. HBV arbetar hårt för att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs och mår bra. Därför erbjuder vi personalen bland annat rikskort, friskvårdsbidrag, extra semesterlöneersättning, företagshälsovård och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Anställningen omfattas självklart av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Arbetsplatsen är placerad i nya fräscha lokaler på huvudkontoret vid Globen. Här arbetar drygt 30 kollegor, varav cirka 15 tillhör upphandlingsavdelningen. En del resor ingår i tjänsten, i huvudsak till våra medlemsbolag ute i landet. Ansökan Ansökan med CV och personligt brev skickas till  merita.norberg@hbv.se Senaste ansökningsdatum:  2018-10-21 Önskvärda kvalifikationer: Relevant utbildning (juridisk/ekonomisk/teknisk universitets-/högskoleutbildning eller motsvarande) Erfarenhet av inköpsarbete Erfarenhet av upphandlingsarbete inom LOU, där du då har arbetat med kravspecifikationer och förfrågningsunderlag Erfarenhet av avtalsskrivning Erfarenhet av standardavtalen ABT06 och AB04 Erfarenhet att arbeta med interna/externa kontakter i olika nätverk Erfarenhet av att jobba i projektform God kunskap inom Officepaketet Önskvärda personliga kvaliteter: Vara engagerad, analytisk och drivande Vara en god kommunikatör Vara lyhörd och ha bra samarbetsförmåga Ha förmåga att bygga formella och informella nätverk såväl internt som externt Vana att arbeta med många olika saker samtidigt och ändå se helheten Mer information om HBV hittar du på  www.hbv.se . Frågor om tjänsterna besvaras av Upphandlingschef Ola Kroon tel 08-556 765 27. Facklig representant: Hanna Sternhall, tel 08-556 765 05 Välkommen med din ansökan!

Läs mer

Säkerhetsdörrar överprövad


Upphandlingen av Säkerhetsdörrar 19-111 har blivit föremål för överprövning. Ärendet ligger för nuvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. Det nuvarande avtalet Säkerhetsdörrar 15-111 löper på till 2018-12-31. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef  Ola Kroon .

Läs mer