Allmännyttans arena i Almedalen


För andra året i rad finns vi på plats i Almedalen och håller tre seminarier och träffar medlemmar, leverantörer, branschkollegor och allmänheten och pratar om alla spännande utmaningar som vi och ni står inför. Tillsammans med Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och arbetsgivarorganisationen Fastigo ordnar vi en heldag med seminarier onsdagen den 3 juli på Allmännyttans arena på Mellangatan 7 i Visby. Kom förbi och träffa oss!

Läs mer om programmet i vårt kalendarium. Klicka här>>

Läs mer om Allmännyttans arena i Almedalen

RFI - Luftfilter


HBV har nu en RFI (Request For Information) annonserad i TendSign gällande kommande upphandling av Luftfilter 20-130. Sista svarsdag är 2019-07-19. Produkter som kommer att omfattas är t.ex. luftfilter, luftrenare samt mätning och analys av kvalitén på inomhusluft. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

Läs mer

Förnybart bränsle HVO100


Nu finns möjlighet att avropa dieseldrivna markvårdsmaskiner som kan tankas med förnybart bränsle HVO100. Gällande bensindrivna maskiner så kan de drivas med alkylatbensin. Det finns även några maskiner som kan tillhandahållas med eldrift och det är sopmaskiner och kompaktlastare. Kontakta gärna HBVs avtalsansvarige Adam Anstrin eller hållbarhetsstrateg Lasse Lundmark för mer information.

Läs mer

Avloppsspolning och slamsugning annonserad


Nu är upphandlingen av Avloppsspolning och slamsugning 19-167 annonserad. Detta är ett nytt ramavtalsområde som avser avloppsspolning (högtryckstjänster) och slamsugning samt kringtjänster som rörfilmning och tömning av fett- och oljeavskiljare. Upphandlingen är indelad i 25 anbudsområden. Sista anbudsdag är 2019-07-01.

Den nya upphandlingen av Avloppsspolning och slamsugning är ett nytt viktigt och värdeskapande ramavtalsområde för våra medlemmar. Alla rör i fastigheter är mer eller mindre i behov av skötsel. Regelbunden avloppsspolning minskar risken för att fett, smuts och avlagringar ska orsaka stopp med översvämning och stora kostnader som följd. Med högtrycksspolning rengörs rören med en kraftig vattenstråle, utan kemikalier eller andra miljöpåverkande ämnen. Med bättre genomströmning förlängs rörens livslängd avsevärt. Genom planerad och regelbunden slamsugning hålls anläggningen i trim och minskar risken för översvämning, läckage och andra skador på fastigheten. Har du frågor om den nya upphandlingen? Kontakta ansvarig upphandlare Mårten Kempe.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef  Ola Kroon .

Läs mer