HBV

Brandskydd - Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökan om prövningstillstånd


brandsläckare som sprutar på eld

Högsta förvaltningsdomstolen har den 13 januari 2022 beslutat att inte meddela prövningstillstånd i överprövningen av upphandlingen Brandskydd 20-120, anbudsområde A2–A7. Detta innebär att någon prövning av NOHA Sweden ABs överklagande inte kommer att göras i sak och Förvaltningsrättens avgörande därmed står fast. HBV kan därför äntligen gå vidare och teckna avtal för anbudsområde A2–A7 med start den 1 februari 2022. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning Ramavtalet Brandskydd 20-120 är indelat i flera avtalsområden, där avtalsområde A är regionalt indelat och omfattar försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering och BV är rikstäckande och omfattar försäljning av brandvarnare och brandfiltar. Avropsordning är rangordning. I och med beskedet från Högsta Förvaltningsdomstolen är nu upphandlingen slutförd i sin helhet och avtal är tecknade i varje avtalsområde. HBV har antagit följande leverantörer i rangordning: Avtalsområde A1 (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län)   1. Securitas Sverige AB 2. Presto Brandsäkerhet AB 3. Dafo Brand AB Avtalsområde A2 (Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanlands län) 1. Presto Brandsäkerhet AB 2. Securitas Sverige AB 3. Noha Sweden AB Avtalsområde A3 (Uppsala och Stockholms län samt Gotland) 1. Presto Brandsäkerhet AB 2. Securitas Sverige AB 3. Dafo Brand AB Avtalsområde A4 (Västra Götalands län) 1. Presto Brandsäkerhet AB 2. Noha Sweden AB 3. Securitas Sverige AB Avtalsområde A5 (Södermanlands och Östergötlands län) 1. Presto Brandsäkerhet AB 2. Securitas Sverige AB 3. Dafo Brand AB Avtalsområde A6 (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län) 1. Presto Brandsäkerhet AB 2. Securitas Sverige AB 3. Noha Sweden AB Avtalsområde A7 (Region Skåne samt Blekinge län) 1. Presto Brandsäkerhet AB 2. Securitas Sverige AB 3. Noha Sweden AB Avtalsområde BV (rikstäckande) 1. Dafo Brand AB 2. Deltronic Security AB Avtalstid Avtalstiden för avtalsområde A2–A7 är 2022-02-01 – 2024-01-31. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förläningar. Avtalsområde A1 och BV startade 2020-01-01 och är redan inne på sin första förlängning och gäller till och med 2022-12-31. Därefter har HBV option på ytterligare förlängning, max ett år. Kontakt Frågor om ramavtalet Brandskydd besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe och regionansvariga affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Läs mer om Brandskydd - Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökan om prövningstillstånd

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärsutvecklare Ville Gruner. Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal

Elfordon - fyra leverantörer tilldelade


eldrivna arbetsfordon

HBV har slutfört upphandlingen Elfordon 22-127. Totalt inkom nio anbud varav fyra stycken uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. Nu råder avtalsspärr till och med 2022-01-10. Det nya ramavtalet är planerat att starta 2022-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning Ramavtalet Elfordon 22-127 omfattar eldrivna arbetsfordon med tillbehör och tillval av olika slag inklusive rikstäckande leverans, garantiåtaganden och service till våra medlemmar och övriga kunder som är avropsberättigade. Ramavtalet omfattar fyra avtalsområden: A – Korta elfordon B – Semilånga elfordon C – Långa elfordon D – Elfordon N1 (nytt anbudsområde) Avtalsområde D – Elfordon N1 är ett nytt anbudsområde som omfattar eldrivna lastbilar med en lägsta topphastighet av 70 km/h.  Antagna leverantörer i bokstavsordning: E-tron AB Inzile AB Maskinparken Sverige AB Nomaco AB Avropsmodell Avrop vid köp av ett fordon sker genom dynamisk rangordning. Avrop vid köp av två eller fler fordon sker genom förnyad konkurrensutsättning.  Avtalstid Planerad avtalsstart är 2022-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar. Befintligt ramavtal Elfordon 18-122 är giltigt till och med 2022-01-31.  Läs mer>> Kontakt Frågor om upphandlingen Elfordon 22-127 besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin eller regionansvarig affärsutvecklare Gustav Lundin. 

Läs mer om Elfordon - fyra leverantörer tilldelade

Nya datum för Hållbara dagar 2022


Logotyp Hållbara dagar

Ökad smittspridning och nya restriktioner gör att vi tagit beslutet att flytta fram vårt event Hållbara dagar till den 14-15 september 2022. Platsen blir densamma, Quality Hotel Globe i Stockholm och programmet kommer som vanligt ha fokus på hållbarhet ur flera aspekter. Boka dessa datum i din kalender redan nu! Givetvis kommer vi att ha många av våra avtalsleverantörer på plats som utställare. Välkomna till Hållbara dagar 2022!

Läs mer om Nya datum för Hållbara dagar 2022

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 annonseras på nytt


man som står framför ett utbud av brädor av olika slag på en hylla

HBV har efter tilldelning blivit uppmärksammad på att en anbudsgivare offererat en produkt som inte uppfyller ställda krav enligt Upphandlingsdokumentet. HBV har därför tagit beslut om att återkalla det tilldelningsbeslut som publicerades 2022-01-10 samt tilldelningsbeslutet som publicerades 2022-01-12. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Beslut om att avbryta upphandlingen Upphandlingen Byggmaterial 22-123 avbryts på grund av bristande konkurrens samt på grund av att det affärsmässigt bästa resultatet ej kan uppnås. Upphandlingen kommer att annonseras på nytt inom kort.  Avtalsspärr råder nu till och med 2022-01-28. Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Läs mer om Upphandlingen Byggmaterial 22-123 annonseras på nytt