HBV och SABO - i samarbete för klimatet


Johan Almesjö, vd HBV, och Anders Nordstrand, vd SABO, nu samarbetspartners inom Allmännyttans klimatinitiativ.

Sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO och inköpsföreningen HBV har inlett ett samarbete inom ramen för Allmännyttans klimatinitiativ. Målet är att underlätta klimatsmarta val när bostadsföretagen gör upphandlingar. Vi har stor köparmakt - det ger oss ett ansvar.

– Det allmännyttan köper in när man bygger och renoverar får stor påverkan på klimatet. Men det betyder också att det finns stor möjlighet att göra skillnad om man ställer skarpare klimatkrav. Jag är därför särskilt glad att vi nu samarbetar med HBV i de här frågorna, säger Anders Nordstrand, vd för SABO. Klimatfrågan är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför, konstaterar Johan Almesjö, vd för HBV. – Allmännyttan köper varor och tjänster för 80 miljarder kronor om året. Vi har en stor köparmakt. Och har man stor makt och insikt om att det finns ett problem, då har man banne mig också en skyldighet att försöka göra något åt det, säger han. Samarbetet är en del av arbetet i det fokusområde inom Klimatinitiativet som handlar om krav på leverantörer. – Nu ska vi tillsammans identifiera upphandlingsområden med stor klimatpåverkan och också hitta relevanta klimatkrav som går att följa upp på ett bra sätt, säger Lana Engberg, inköpscontroller på HBV. Karl Törnmarck, hållbarhetsansvarig på SABO, framhåller att det även handlar om att visuellt synliggöra vilka upphandlingsval som är klimatsmartast, så att det blir lätt att välja klimaträtt. – Och när HBV börjar ställa klimatkrav på produkter kan bostadsföretagens klimatomställningar göras på ett kostnadseffektivt sätt, tack vare de storskaliga upphandlingarna, säger han. Även Karl Törnmarck ser många fördelar med samarbetet. – SABO har lång erfarenhet av att driva forum för erfarenhetsutbyte och vet hur man skapar engagemang. HBV har verktygen, de storskaliga ramavtalen och nätverk med leverantörerna. Det blir perfekt!   Kontaktpersoner: Karl Törnmarck, hållbarhetsansvarig på SABO, 08-406 55 77, epost  karl.tornmarck@sabo.se Josefin Morge, pressansvarig på SABO, 08-406 55 25, epost  josefin.morge@sabo.se Lasse Lundmark, hållbarhetsstrateg på HBV, 08-556 765 17 ,  epost  lasse.lundmark@hbv.se   Om Allmännyttans klimatinitiativ: Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop med målet att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. 148 bostadsföretag med sammanlagt över 550 000 lägenheter är nu anslutna till Klimatinitiativet. Läs mer>> Detta är SABO: SABO är bransch- och intresseorganisation för 313 allmännyttiga kommunägda bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna 802 000 bostäder. Läs mer>>

Läs mer om HBV och SABO - i samarbete för klimatet

Nytt avtal för Fönster komposit, renovering samt fönstertillbehör delvis klart


HBV har delvis slutfört upphandlingen av Fönster komposit, renovering samt fönstertillbehör 19-141. Anbudsområde B -Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning inklusive montering har tyvärr blivit föremål för överprövning och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten. Det nya avtalet för övriga avtalsområden A samt C-H gäller från och med 2019-03-01.

Det nya avtalet för Fönster komposit, renovering samt fönstertillbehör 19-141 är indelat i åtta olika avtalsområden. Rangordning samt förnyad konkurrensutsättning gäller (se villkor under respektive avtalsområde). Samtliga avtalsområden är indelade i fyra regioner; Nord, Väst, Syd och Öst.  Avtalstid 2019-03-01 - 2021-02-28.  Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.  Information om rangordning inom respektive avtalsområde för respektive region finns tillgänglig på avtalssidorna så snart avtalet börjar gälla 2019-03-01. Antagna leverantörer inom respektive avtalsområde, i bokstavsordning A - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning inklusive montering. Rangordning för avrop upp till 100 st fönster/fönsterdörrar, för avrop av 100 st fönster/fönsterdörrar eller mer gäller förnyad konkurrensutsättning. Entreprenadprojekt Täby AB FSN Nordfönster AB MIR Gruppen AB TomKar-Gruppen AB B - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning inklusive montering Överprövad. C - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning exklusive montering Rangordning för avrop upp till 200 st fönster/fönsterdörrar, för avrop av 200 st fönster/fönsterdörrar eller mer gäller förnyad konkurrensutsättning. MIR Gruppen AB TomKar-Gruppen AB D - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning exklusive montering Rangordning för avrop upp till 200 st fönster/fönsterdörrar, för avrop av 200 st fönster/fönsterdörrar eller mer gäller förnyad konkurrensutsättning. Fria Fönster i Örebro AB Fönster och fasad konsult i Sundsvall AB MIR Gruppen AB TomKar-Gruppen AB E - Renovering med kvarvarande karm och utbyte av bågpaketet (förnyad konkurrensutsättning) Entreprenadprojekt Täby AB Fria Fönster i Örebro AB FSN Nordfönster AB MIR Gruppen AB  Prefond AB F - Renovering med kvarvarande karm och utbyte av ytterbåge (förnyad konkurrensutsättning) Fria Fönster i Örebro AB MIR Gruppen AB Prefond AB G - Renovering med kvarvarande karm och uppgradering av innerbåge (förnyad konkurrensutsättning) Fria Fönster i Örebro AB H - Fönstertillbehör (rangordnad) Leif Arvidsson AB  Ansvarig upphandlare är Pia Söderström.

Läs mer

Park- och lekplatsutrustning Del B förlängs


HBV förlänger ramavtalet avseende Park- och lekplatsutrustning - Del B Parkutrustning 16-114 till och med 2020-03-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning och avtalet kan ej förlängas ytterligare. Avtalet är rikstäckande och rangordnat och omfattar parkutrustning, såsom papperskorgar, askkoppar och cykelställ. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Läs mer

Balkonginglasningar 17-155 förlängs


Ramavtalet för Balkonginglasning 17-155 förlängs till och med 2020-05-14. HBV har därefter option på ytterligare förlängning. Avtalet avser balkonginglasningar inklusive leverans och montage med ramkonstruktion av aluminium, smalkonstruktion av aluminium eller inglasning utan ramkonstruktion. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner. Avtalet är rangordnat och indelat i 21 avtalsområden vilket motsvarar Sveriges samtliga län.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef  Ola Kroon .

Läs mer