HBV fick Hållbarhetspriset Årets prestation!


Den 17 oktober genomfördes den första av Visma Commerces två användardagar på Norra Latin i Stockholm. Dagen avslutades med en prisutdelning där bland annat HBV tilldelades Hållbarhetspriset Årets prestation!

- Vi är hedrade och tycker att det är kul att vi bli uppmärksammade. Det känns extra kul att en process och ett förändrat arbetssätt prisas, säger Ola Kroon, upphandlingschef på HBV.  Vismas motivering löd:  "HBV tilldelas priset för årets prestation genom flerårigt arbete där verksamheten gått från låg digitaliseringsgrad i upphandlingsprocessen, till effektiva och moderna upphandlingar med fullt systemstöd i TendSign". 

Läs mer om HBV fick Hållbarhetspriset Årets prestation!

Park- och lekplatsutrustning Del A förlängs


HBV förlänger ramavtalet för Park- och lekplatsutrustning del A - Lekplatsutrustning 16-114 till och med 2020-11-30. Därmed är sista möjligheten till förlängning utnyttjad och ramavtalet kan inte förlängas ytterligare. Produkter som omfattas av detta ramavtal är produkter för lekplatser för små och större barn samt parkmöbler. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Detta ramavtal är rikstäckande. För köp upp till 200 000 kr gäller rangordning där avrop ska göras från rangordnad etta i första hand. För köp över 200 000 kr gäller FKU (förnyad konkurrensutsättning), där alla antagna leverantörer tillfrågas och lämnar pris. Antagna leverantörer i rangordning: 1. Kompan Barnland AB 2. Hags Aneby AB 3. Söve AB 4. Tressport och Lek AB 5. Uniqa förskolor och lekplatser AB

Läs mer

Vitvaror del A förlängs


HBV har beslutat att förlänga det rikstäckande ramavtalet för Vitvaror del A 15-101 till och med 2021-01-20. Därmed är sista möjligheten till förlängning utnyttjad och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Ramavtalet är rangordnat och omfattar produkter såsom spis, kyl/frys, frys, kyl, spishäll, inbyggnadsugn, tvätt, tork och överskåp. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Vitvaruavtalet är ett av HBVs största ramavtal och omsätter årligen drygt 550 miljoner kronor. 

Läs mer

Luftfilter annonserad


Det har blivit dags att förnya ramavtalet avseende Luftfilter och den nya upphandlingen, 20-130, är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2019-11-10. Produkter som omfattas är luftfilter, luftrenare, hyra av luftrenare samt mätning och analys av inomhusluftkvalitet. Avrop kommer att ske genom rangordning och upphandlingen är rikstäckande. Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

Ramavtal kommer att tecknas med två leverantörer per anbudsområde. Dock gäller att färre leverantörer kan antas om färre än två anbudsgivare lämnar anbud eller färre än två anbud uppfyller ställda krav. Upphandlingen är uppdelad i följande anbudsområden (A-F) där varje anbudsområde kommer att utvärderas var för sig. A - Filter av glas B - Filter av syntet C - Luftrenare D - Hyra luftrenare E - Mätning och analys av luftkvalitet Gällande anbudsområde A och B kan en leverantör enbart bli rangordnad som nummer ett i ett av områdena. Om enbart en leverantör kvalificerar sig i båda områdena kan denna bli tilldelad avtal i båda dessa.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef  Ola Kroon .

Läs mer