Samarbete för ökad användning av hållbara produkter


HBV har den 14 februari 2020 tecknat en avsiktsförklaring med Byggvarubedömningen, som markerar starten för ett gemensamt arbete som syftar till att öka antalet miljöbedömda varor som våra medlemmar avropar via HBV-avtal. På detta sätt vill vi skapa drivkrafter som minskar den skadliga exponeringen för människa och miljö som vissa varor kan utgöra, genom att våra medlemmar bättre kan göra medvetna materialval vid inköp.

Konto i Byggvarubedömningen HBVs och Byggvarubedömningens samarbetsavtal erbjuder alla HBVs medlemmar ett kostnadsfritt konto hos Byggvarubedömningen. Via detta konto får du som medlem tillgång till Byggvarubedömningens databas över alla bedömda produkter.  Aktivera ditt konto För att aktivera kontot behöver du kontakta HBV via epost  info@hbv.se  och uppge följande information: namn på den kontaktperson som ska vara ansvarig för kontot samt epostadress bolagsnamn samt organisationsnummer fakturaadress samt epostadress till bolaget (för eventuella extra konton som kommer att öppnas upp av bolaget) Varje medlemsbolag har rätt till ett konto utan kostnad. Kontot är personligt. Önskar ditt företag skapa fler konton för fler användare, tillkommer en kostnad på 2 400 kronor exklusive moms för 2-5 konton och 2 000 kronor exklusive moms för 6-20 konton.  Hör HBVs VD Johan Almesjö och Torben Buzas Eliasson, VD på Byggvarubedömningen berätta mer i nedan video:   Byggvarubedömningens loggboksverktyg Utöver denna webbaserade databas tillhandahåller Byggvarubedömningen även ett loggboksverktyg som möjliggör att logga och spåra de inbyggda produkterna och dess ingående kemiska ämnen många år efter projektets färdigställande. För att nyttja detta verktyg tillkommer en kostnad om 1 000 kr exklusive moms per månad per loggbok för den som äger loggboken. Tjänsten administreras direkt av Byggvarubedömningen. Kontakta dom via epost  konto@byggvarubedomningen.se  för att ta del av detta verktyg.

Läs mer om Samarbete för ökad användning av hållbara produkter

Elmaterial och belysning 20-103 annonserad


Den nya upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103 är nu annonserad och sista anbudsdag är 2020-03-10. Befintligt ramavtal Elmaterial och belysning 15-103 är giltigt till och med 2020-02-28. Därefter kommer HBV att vara avtalslösa till dess att den nya upphandlingen är klar och nya avtal är tecknade. Frågor kring upphandlingen besvaras av ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

Omfattning Upphandlingen avser ramavtal gällande leveranser av elmaterial och där tillhörande produkter som exempelvis kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar, elvärme. Upphandlingen är regionalt indelad i fyra anbudsområden: A - Stockholms län B - Västra Götalands län C - Skåne län D - Samtliga län i Sverige exkl Stockholms, Västra Götalands och Skåne län Samtliga anbudsområden utvärderas var och en för sig. Avropsordning från ramavtalet är rangordning för avrop under 500 000 SEK. Avrop från ramavtalet sker genom förnyad konkurrensutsättning för avrop om 500 000 SEK eller högre. Ramavtal kommer att ingås med tre leverantörer. Upphandlingens inköpsvolym är drygt 200 MSEK årligen.  Frågor och svar om Elmaterial och belysning Om allt går som planerat och ingen ansökan om överprövning inkommer på kommande tilldelning är målsättningen att ha ett nytt avtal på plats i slutet av mars. Det kommer dock innebära att vi kommer att vara avtalslösa en period, då befintligt ramavtal Elmaterial och belysning löper ut 2020-02-28.  Vi beklagar de problem detta kan innebära för våra medlemmar och kunder  Samtliga inköpsprocesser som påbörjats senast den 28 februari 2020 kommer att kunna fortsätta som vanligt med vidarefakturering via HBV. Det är upp till det enskilda medlemsbolaget att avgöra när inköpsprocessen påbörjades. Om ni inte påbörjat inköpsprocessen senast den 28 februari måste ni göra en egen upphandling för inköp som behöver göras innan HBV har ett nytt gällande avtal för elmaterial. För inköpsprocesser som påbörjats före den 28 februari 2020 behövs inga nya kundnummer och vidarefakturering sker som vanligt. För inköpsprocesser som påbörjas därefter kan ingen vidarefakturering ske. Fråga de aktuella leverantörerna hur de vill göra med kundnummer och andra fakturarutiner. Kontakt Har ni några frågor gällande upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103 är ni välkomna att kontakta ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren alternativt regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunari .

Läs mer

Säkra din plats på Hållbara dagar!


Varmt välkommen till HBV-träffen Hållbara dagar, den 9-10 mars på Quality Hotel Globe i Stockholm. Kom och lyssna till intressanta föreläsningar med fokus på energi, miljö och hållbarhet och ta chansen att träffa några av HBVs avtalsleverantörer som finns på plats och visar sina mest klimatsmarta produkter. Träffen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning, drift, inköp, entreprenadfrågor, teknik och byggprojekt. Anmäl dig senast 28 februari!

Under dessa dagar får du även ett ypperligt tillfälle att nätverka med kollegor i branschen och ta lärdom av varandras framgångar inom energieffektivisering och klimatfrågor både praktiskt och strategiskt. Vi hoppas att träffen berikar dig med nya bekantskaper, idéer och massor av inspiration. Program - 9 mars 09: 30  -  10:00   R egistrering, fika och minimässa.   10:00 - 10:10    HBV hälsar välkommen .   Ulf Lindblom, HBV.   10:10  - 10: 40    Aktuellt HBV.  Johan Almesjö, HBV.   10: 45  -  1 2:00    Presentation av medverkande avtalsleverantörer .   12:00 - 13:30    Lunch och minimässa.   13:30 - 14: 00   Viable   Cities .  D et strategiska innovationsprogrammet för snabbare omställning till  klimat smarta och hållbara städer .  Åsa  Minoz ,  Viable   Cities .   14:00 - 14:30    Mobilitet och arkitektur. Ökad resurseffektivitet genom delningstjänster, digitalisering och nytänkande kring byggnaders form, drift och användning.  Åsa  Minoz ,  Viable   Cities /Magnus Björkman,  Theory  Into  Pratice .   14:30 - 15:00    Hotmodellering och attacksimulering .  I takt med digitaliseringen ökar sårbarheten för cyberangrepp.  Robert Lagerström, KTH.   15:00  1 6 : 0 0    Fika och mässa .   16:00 - 16:30    Vätgas och solceller löser energibehovet i Vårgårda .  Jan Thorsson, VD Vårgårda Bostäder. 16:30 - 17:00    Från logoexponering till samhällsnytta.  Johan Cahling, Hållbarhets- och varumärkesdirektör på Brynäs IF, berättar om Brynäs IF:s innovativa affärsutvecklingsresa med fokus på hållbarhet, den reklamfria matchdräkten och deras sociala verksamhet En bra start som Brynäs gör med UNICEF, Gävle Kommun och sina största företagspartners. 17:00 - 18:00    Incheckning.   18: 00  - 19:30    Samling i hotellets reception för gemensam promenad till HBVs kontor på Arenavägen 63,    där en fördrink med tilltugg serveras.   19:30    Åter till hotellet, gemensam middag.   Program  –  10  mars 08:30 -  09: 00    Framtidsscenarier för hållbart byggande.  Pernilla  Hagbert , KTH.   0 9: 00 - 09: 40    Tvättstugan - det klimatsmarta och ekonomiska valet för framtiden.  Peter Sundqvist, Electrolux Professional.  09: 4 0 - 10:00    Energi- och kostnadseffektiva kompletteringsbyggnader.  HBV med gäster .   10: 00  - 1 0 : 30    Fika.    10:30 - 11:15    Två projekt om vatten, estetik och dagvatten och akvaponisk odling av fisk och grönt i ett bostadsområde i Stockholm.   Virbela Ateljé och Kretsloppsbolaget, Torbjörn Frisö   Kretsloppsbolaget. 11:15 - 12:00    Så arbetar polisen i utsatta områden. Therese Rosengren, lokalpolischef i Rinkeby. 12:00-13 :00    Lunch.   13:00 -13:30    Klokt  kemval  –  Ahlsell tillsammans med bl.a. Växjöbostäder. 13:30-14:45    HBV informerar: Pilotprojekt:  Vivarubaserade funktionstjänster for bostadsbolag Trepartsavtal i ny- och ombyggnation Effektiva och Hållbara Beställningar Uppföljning och "Mina sidor" Avtalsnyheter 14:45 -15:00    Avslut och fika.   Anmälan Anmäl dig till Therese Borg, tel 08-556 765 26,  therese.borg@hbv.se . Sista anmälningsdag är den 28 februari 2020. Kostnad:  2.295 kronor exklusive moms. Logi:  Vi har reserverat ett antal hotellrum på Quality Globe Hotel. För att boka ett hotellrum,  klicka här>>.   Under texten för valt datum står det: Har du en rabatt eller bokningskod? Där fyller du i bokningskod: HBV2020 Med denna kod kan du boka rum mellan datumen 8-10 mars 2020 - max 2 nätter. Bokningar med detta pris och denna kod kan göras fram till och med den 9 februari. Vi reserverar oss för att rummen på detta rumsblock kan bokas upp innan dess. För att garantera ert rum behöver du lägga in betalkortsuppgifter, men inga pengar dras vid bokning. Bokningen betalas på plats med kort. Pris per natt: 1.062 kronor exklusive moms (självkostnadspris).   Endast HBVs medlemsbolag, underkunder och externa kunder samt avtalsleverantörer (i mån av plats) kan anmäla sig till denna träff. Anmälan är bindande. Avbokning efter sista anmälningsdag debiteras. Varmt välkommen med din anmälan!   Programmet är preliminärt, eventuell justering av tider kan ske. 

Läs mer

Coronaviruset påverkar leveranser


Flera av HBVs avtalsleverantörer har signalerat att utbrottet av coronaviruset kan komma att orsaka leveransförseningar framöver. Hur transporter av material från Kina till omvärlden kommer att påverkas i det korta och längre tidsperspektivet är än så länge svårt att bedöma. Flera fabriker i Kina har i dagarna återupptagit produktionen, men hur stora konsekvenserna av produktionsstoppet blir återstår att se. HBV kommer att fortsätta rapportera löpande.

Via nedan länkar hittar du detaljerad information gällande leveransförseningar från några av våra avtalsleverantörer. Information från Franke Futurum>> Information från Electrolux Hemprodukter AB>>

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer