Varmt välkommen till HBV – allmännyttans inköpsfunktion

Vi är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och vi genomför samordnade upphandlingar av varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

Läs mer om oss

Var med i vår jultävling!

Upplev julens magi och var med i vår jultävling! I slutet av varje vecka under december kommer en ny deltävling att presenteras, så håll koll på vår hemsida. Julen är en tid för glädje, gemenskap och generositet och med årets jultävling hoppas vi kunna sprida glädje och lite extra spänning.

Till veckans fråga

Försäkringsrelaterade tjänster annonseras i december

Som ett led i att utveckla vårt erbjudande till medlemmarna har HBV tagit beslut om att upphandla försäkringsrelaterade tjänster. I december kommer HBV att annonsera de fyra olika upphandlingarna. Kontakta ansvarig inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman om du vill veta mer om på- och avanmälan

Läs mer om försäkringsrelaterade tjänster

Medlemsspecifika upphandlingar

Vi erbjuder våra medlemmar hjälp vid egna upphandlingar av årsentreprenörer, så kallade medlemsspecifika upphandlingar. Uppdragen anpassas till varje medlems specifika behov.

Mer information om medlemsspecifika tjänster
1952
1952
Vi har funnits i 70 år. Vi ägs av våra medlemmar, Sveriges allmännyttiga bostadsbolag.
124
Specialister på inköp
Vi är inköpsspecialister för fastighetsnära varor och tjänster.
9023
Medlemmarna i fokus
Som medlem har du cirka 45 avtal att avropa från, bonus på köpen och dessutom en återbäring på årets inköp.
68
Kompetensnav
Genom våra möten och konferenser är vi en populär mötesplats för kunskapsöverföring mellan medlemmar och leverantörer.