Föreningsstämma och Medlemsfest


HBVs föreningsstämma, som formellt sätter punkt för föregående verksamhetsår, ingick för första gången i ett större allmännyttigt sammanhang. HBV arrangerade nämligen, tillsammans med Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, Fastigo och SABO Försäkring, en hel dag – en medlemsfest – där respektive bolag höll sina stämmor på förmiddagen och där eftermiddagen ägnades åt inspirationsföreläsningar.

Efter att stämman formellt öppnats gavs ordet till vd Johan Almesjö för en rekapitulering av det passerade verksamhetsåret. Han visade i ett "ordmoln" begrepp som det talats om och arbetats med under året. Och som förstås kommer att vara lika viktiga framöver. Ordet Hållbarhet gavs stor plats.  – Vår gemensamma köpkraft, med inköp för över 80 miljarder kronor, ger oss stora möjligheter att påverka och utveckla. Inte minst i ett hållbarhetsperspektiv, menade han. Johan Almesjö och ekonomichefen Maria Moniér Melin gick sedan genom HBVs balans- och resultaträkningar varefter revisorerna delade med sig av sin granskning. Därmed var allt färdigt för de mer formella delarna då stämmans ordförande, Lycksele Bostäders Carina Hellström Edvinsson, raskt klubbade punkt efter punkt där stämmodeltagarnas unisont svarade jakande på hennes frågor. Vid punkten för val av styrelse för den kommande perioden valdes Anders Nordstrand, Sveriges Allmännytta, in som ordinarie ledamot och dennes företrädare Pernilla Wigren tackades för sin tid i styrelsen. Se styrelsen här>> Efter lunch inleddes eftermiddagens seminarieprogram. Efter en kort presentation från respektive bolags verkställande direktör vidtog ett panelsamtal med deltagare från Sveriges Allmännytta; VD Anders Nordstrand, Jonas Högset, chef fastighet och boende, chefsekonomen Susanna Höglund och den samhällspolitiske chefen Jörgen Mark-Nielsen. Ämnet som avhandlades var framtidens utmaningar – mer specifikt allmännyttans sådana. Efter den allmännyttiga panelen höjde Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer på Fastighetsägarna Stockholm, tempot ytterligare ett snäpp. Dennes föreläsning handlade om digitaliseringen med den tillhörande delnings- och plattformsekonomin. Nya generationer kommunicerar och agerar på nya sätt, berättade han. Vad betyder det för en fastighetsägare och hur ska framtidens fastigheter utformas för att vara attraktiva för boende med förändrade behov, levnadssätt och konsumtionsmönster? Nästa inspiration stod Miljöpartiets före detta språkrör Maria Wetterstrand för. Hon är numera VD för Miltton Purpose och var inbjuden för att tala om hur fastighetsbranschen kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Hon ser gärna att allmännyttan i ännu högra grad engagerar sig i samhällsdebatten och är en stark kraft för förändring. Hitta de områden där ni har störst påverkan och fokusera insatserna där, menade hon. Hjälp människor att leva mer hållbara liv. Anne-Marie Andric, hållbarhetschef på People & Organisation Husqvarna Division, fick äran att avsluta eftermiddagens seminarier. Hon berättade om hur hon själv har jobbat, i olika företag, för att bygga arbetsgivarvarumärken. Våga vara värderingsdrivna och hitta det unika hos just ert företag, uppmanade hon åhörarna. Efter en kort avslutning från de samarbetande bolagen, då dagen summerades, samlades mikrofonerna ihop och deltagarna promenerade ut från Pelarsalen, en gång Norra Latins gymnastiksal, bara för att en halvtimme senare samlas för mingel, prisutdelning och den avslutande middagen.   Text: Niclas Kindwall, The Factory of Design

Läs mer om Föreningsstämma och Medlemsfest

Elkraft tilldelat


HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya ramavtalsupphandlingen av Elkraft 20-134. Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr fram till och med 2019-05-20. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

Antagna leverantörer i bokstavsordning (en leverantör per anbudsområde): Bodens Energi AB Energi Försäljning Sverige AB E.ON Energilösningar AB Mälarenergi AB Skellefteå Kraft AB Ramavtalet avser leverans av elkraft för föranmälda bolag/myndigheter.

Läs mer

Nytt avtal Markvårdsmaskiner


HBV har nu slutfört den nya upphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125. Ingen ansökan om överprövning har inkommit till Förvaltningsrätten efter det att tilldelningsbeslut skickats ut till samtliga anbudsgivare. Det betyder att HBV nu kan teckna avtal och det nya ramavtalet börjar gälla 2019-06-01. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

Det nya ramavtalet är rikstäckande och har en kombinerad avropsmodell med dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Den dynamiska rangordningen kommer att fungera på följande sätt: Leverantörernas offererade priser för maskiner med redskap och tillbehör samt frakt är sammanställda i ett dokument per avtalsområde. Vid avrop så går beställare in i dokumentet och jämför priserna mot sitt behov, och gör avropsförfrågan hos den leverantör som har lägsta totalkostnad för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde. Observera att den dynamiska rangordningen alltid gäller per avtalsområde och varje avtalsområde är oberoende av andra avtalsområden. Leverantörer tillåts att justera sina priser under ramavtalstiden. I det fall en leverantör justerar sitt pris så uppdateras dokumentet med priser som gäller den dynamiska rangordningen. Avtalsområde A - Åkgräsklippare HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer:  Gräsvårdsmaskiner i Malmö AB LHS Maskiner AB Markvårdsmaskiner Väst AB Svenningsens Maskin AB Avtalsområde  B – Redskapsbärare och tillbehör/redskap 19-24 hk HBV har utsett följande företag som leverantör: Markvårdsmaskiner Väst AB Avtalsområde  C - Redskapsbärare och tillbehör/redskap 25-75 hk HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer:  Lantmännen Maskin AB Markvårdsmaskiner Väst AB Svenningsens Maskin AB Willegruppen AB Avtalsområde  D - Redskapsbärare och tillbehör/redskap 76-150 hk HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer: Kärcher AB Markvårdsmaskiner Väst AB Willegruppen AB   Avtalsområde  E – Ej bogserade sopmaskiner HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer:  Aebi Schmidt Sweden AB Kärcher AB Ströman Maskin AB Avtalsområde F – Bogserade sopmaskiner HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer:  Aebi Schmidt Sweden AB Markvårdsmaskiner Väst AB Miljömaskiner Motala AB Avtalsområde  G - Kompakttraktorer HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer: Lantmännen Maskin AB Markvårdsmaskiner Väst AB Svenningsens Maskin AB Avtalsområde  H - Kompaktlastare HBV har utsett följande företag, angivna i alfabetisk följd, som leverantörer: Lantmännen Maskin AB Markvårdsmaskiner Väst AB Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

Läs mer

Trädgårdsprodukter 16-117 förlängs


Ramavtalet Trädgårdsprodukter 16-117 förlängs och gäller till och med 2020-03-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning och avtalet kan inte förlängas ytterligare. Ramavtalet omfattar leverans av trädgårdsprodukter såsom trädgårdsgrossistmaterial, växter och trädgårdsredskap.

Avtalsområde A - Grossistmaterial 1. Grönt & Rent i Småland Försäljnings AB 2. AB Cramers Blommor  Avtalsområde B - Växter 1. Splendor Plant AB 2. Löta Trädskolor AB 3. Essunga Plantskola AB Avtalsområde C - Trädgårdsredskap AB Cramers Blomor Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef  Ola Kroon .

Läs mer