Nytt ramavtal för Park- och stadsmiljö klart


Det nya rikstäckande ramavtalet för Park- och stadsmiljö 20-115 är nu klart och börjar gälla 2020-04-01. Det kommer att ge våra medlemmar och kunder möjlighet att avropa innovativa och hållbara parkmöbler, cykelställ, grillar, papperskorgar och andra tillhörande produkter för allmänna utomhusytor såsom parker och andra offentliga miljöer. Avtalsområdena Smarta Parkmöbler, Grillar och Sandbehållare är nyheter i produktutbudet från tidigare upphandling. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

Ramavtalet omfattar sex olika avtalsområden med följande antagna leverantörer: Parkmöbler 1. Tressport och Lek AB 2. Lappset Sweden AB 3. Kompan Sverige AB Smarta Parkmöbler 1. EWF ECO AB Grillar 1. HAGS Aneby AB 2. Lappset Sweden AB 3. Veksö AB Cykelställ 1. Kompan Sverige AB 2. HAGS Aneby AB 3. E-bolagen Sverige AB Papperskorgar och Askkoppar 1. E-bolagen Sverige AB 2. Formenta International AB 3. Lappset Sverige AB Sandbehållare 1. Tressport och Lek AB 2. E-bolagen Sverige AB 3. Formenta International AB Avtalstid Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. Omfattning och villkor Avrop Avrop genom rangordning Rangordning gäller för avrop med ett avropsvärde understigande 500 000 SEK exklusive mervärdesskatt. Avrop genom förnyad konkurrensutsättning Förnyad konkurrensutsättning gäller för avrop om 500 000 SEK eller högre. Garanti Som huvudregel gäller fem års garanti, med undantag för de specifika material och komponenter som beskrivs nedan. 10 års garantitid på • galvaniserade och andra ej lackerade stål- och metalldelar • aluminium, rostfritt stål och varmgalvaniserat stål med ytbehandling • massiva plastskivor • HPL och HDPE • bearbetat trä • hartsbelagda kryssfanérskivor och liknande 5 års garantitid på • fjädrar • gjutna plastdelar • lackerade metalldelar 2 års garantitid på • övriga rörliga delar • övriga plast- och metalldelar Längre garantitider kan lämnas efter överenskommelse med beställaren. Kontakt Frågor om det nya ramavtalet besvaras av ansvarig inköpsstrateg Ludvig Prebner.

Läs mer om Nytt ramavtal för Park- och stadsmiljö klart

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (31 mars)


HBV följer dagligen de råd och riktlinjer som meddelas av regering och dess myndigheter, främst Folkhälsomyndigheten, och arbetar utifrån dessa. Vi bokar för närvarande inga fysiska möten utan använder oss istället av digitala tjänster. Vi har löpande kontakt med våra avtalsleverantörer, som än så länge rapporterar fortsatt god leveransförmåga med vissa avvikelser dock gällande skyddsutrustning och hygienprodukter. Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar. Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna och svaren här.

Så arbetar vi på HBV HBVs personal som arbetar på kontoret följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom för att säkerställa minskad smittspridning. HBVs kontor är endast vara öppet för redan inbokade möten. Inga nya fysiska mötesbokningar kommer att ske inom den närmsta tiden, utan övergår till att bli digitala. Vi har även anlitat en extern växeltjänst då vår egen personal är omdirigerad till andra arbetsuppgifter för att säkerställa den löpande verksamheten. Detta kan eventuellt medföra längre svarstider, vilket vi ber om överseende för. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av coronavirusets utbrott och vilka eventuella  konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar löpande. Många leverantörer har även meddelat att det för närvarande inte föreligger några överhängande leveransproblem, men detta kan givetvis komma att ändras beroende på situationens utveckling och om kunderna plötsligt ändrar sitt köpbeteende och börjar att bunkra produkter.  Aktuell information hittar du även på respektive leverantörs egen hemsida. Ahlsell informerar (19 mars)>> Beijer Byggmaterial av informerar, använd e-handel>> Dafo Brand AB informerar (31 mars)>> Dahl Sverige AB informerar (26 mars)>> Elvaco  informerar (20 mars)>> Franke Futurum AB informerar (19 mars)>> Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer

Nytt nummer av HBV-Magasinet


Nu har det första numret av HBV-Magasinet för 2020 kommit. Här kan du läsa om våra olika kundtyper, rapport från Hållbara dagar, Åmåls kommunfastigheter som investerar i solenergi samt om vitvaror som funktion, ett forskningsprojekt som HBV deltar i. Du kan också läsa om våra avtalsnyheter. Trevlig läsning!

Klicka här för att läsa tidningen >>

Läs mer

Nytt ramavtal för Luftfilter klart


Det nya rikstäckande ramavtalet Luftfilter 20-130 börjar att gälla 2020-04-01. Ett ramavtal som ska tillgodose våra medlemmars och kunders behov av högkvalitativa luftfilter med låg energiförbrukning som hjälper till att skydda människor, processer och produkter från luftburna partiklar. Nytt för denna avtalsperiod är att även köp eller hyra av luftrenare samt mätning och analys av luftkvalitet finns med som nya avtalsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. Omfattning och villkor Ramavtalet Luftfilter 20-130 omfattas av fem avtalsområden, där luftrenare samt mätning och analys av luftkvalitet är nya områden. Antagna leverantörer i rangordning: A - Filter av glas 1. Camfil Svenska Aktiebolag 2. Resema AB B - Filter av syntet 1. MANN + HUMMEL Vokes Air AB 2. Dinair AB C - Luftrenare 1. Resema AB 2. Dinair AB D - Hyra luftrenare 1. Resema AB 2. Spirare Ventilation AB E - Mätning och analys av luftkvalitet 1. Resema AB Filterbyte Avtalsområde A - Camfil Svenska AB Avtalsområde B - Mann + Hummel Vokes Air AB Krav i upphandlingen En del av anbudsutvärderingen har innefattat en energiberäkning gällande den totala årskostnaden för energiförbrukningen. HBV har även bedömt filtren utifrån energiklass och de anbudsgivare som kunnat offerera filter med hög energiklass har kunnat erhålla ett mervärde. Även anbudsgivare med p-märkta filter har kunnat få ett mervärde. Vi har även ställt miljökrav på transporter. Till exempel för att få fraktfria leveranser krävs att ordersumman uppgår till minst 12 000 SEK. Detta för att minska antalet transporter. Avtalsområdet mätning och analys av luftkvalitet innebär möjlighet att mäta och analysera inomhusluften i en fastighet. Det som mäts är: antal partiklar i luften, motsvarande PM1 lufttemperatur luftfuktighet CO2 TVOC lufttryck Utifrån denna analys och resultatet kan en åtgärd vara att installera en luftrenare i lokalen. Gällande luftrenare har man två alternativ, att köpa eller att hyra luftrenaren.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer