Upphandlingskonsult-
tjänster

Takmålning

HBV erbjuder medlemmarna experthjälp vid egna upphandlingar av årsentreprenörer. Uppdragen anpassas till varje medlems specifika behov. Exempel på entreprenader är bygg, måleri, fastighetsskötsel och VVS.

Behöver ni hjälp med era upphandlingar?

Vår ambition är att hjälpa så många medlemsbolag som möjligt. Om ni har behov av konsulthjälp med era upphandling/-ar så fyller ni i anmälningsblanketten "Önskemål om hjälp vid upphandling" och skickar den till konsultuppdrag@hbv.se Vi återkommer därefter snarast möjligt med besked. För att vara säkra på att hinna hjälpa er behöver vi få in er anmälan nio månader innan avtalet måste vara klart.

I uppdraget ingår framtagande av:

  • upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag
  • annonsering
  • kvalificering och utvärdering
  • tilldelning och framtagande av avtal

Arvode

För vanliga upphandlingar, exempelvis ramavtal och andra avtal som

  • byggarbeten
  • elarbeten
  • måleri
  • golvarbeten

är arvodet 70.000 kronor per upphandling. En uppdragsbekräftelse upprättas av HBV för varje uppdrag.

Vid samordnad upphandling med exempelvis kommunen eller en annan upphandlande myndighet tillkommer 10.000 kronor per upphandling.

För upphandlingar där tidsåtgången beräknas till fler än 65 tim t.ex. nybyggnadtioner, konsultupphandlingar, inre- och yttre skötsel och liknande eller om val av upphandlingsförfarandet är något annat än förenklat- eller öppet förfarande bedöms arvodet individuellt för varje upphandling. Baserat på 1 100 kr/tim

Vid uppdrag med upp till fem upphandlingar ingår en resa samt restid. Vid uppdrag med fler än fem upphandlingar ingår ytterligare en resa samt restid. Ytterligare resor debiteras med utlägg för reskostnad samt restid.

HBV använder TendSign för genomförande av upphandlingsprocessen.

Debitering sker efter avslutad upphandling med undantag för större upphandlingar där à-conto kan debiteras vid färdigställt förfrågningsunderlag.

Eventuella tilläggsuppdrag

Följande arbetsuppgifter ingår ej i det fasta arvodet utan debiteras separat efter beställning av medlemsbolaget:

  • Kontraktsmöten/startmöte: 1.500 kronor per möte exklusive faktisk kostnad för resor och restid (1.100 kronor per timme)
  • Handläggande av eventuell överprövning utförd av HBVs jurist debiteras 1.500 kronor per timme. Handläggande med hjälp av extern advokat debiteras faktisk kostnad.

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Uppdaterad 2019-10-10

Behöver du konsulthjälp med en upphandling?

Skicka din intresseförfrågan till konsultuppdrag@hbv.se