Upphandlingar öppna för på- och avanmälan

 • Ramavtal entreprenad – Byggservice
  Annonseras i september 2022.
  Planerad avtalsstart 2023-01-01 – 2023-06-30.
  Sista dag för påanmälan är 2022-08-15.
  Ansvarig inköpsstrateg är Angelica Centerhag.
  Läs mer>>
 • Säkerhetsdörrar – inklusive montage 23-111
  Annonseras i oktober 2022.
  Planerad avtalsstart 2023-04-01.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2022-09-26.
  Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.
  Läs mer>>
 • Säkerhetsdörrar – leverans 23-112   
  Annonseras i oktober 2022.
  Planerad avtalsstart 2023-04-01.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2022-09-26.
  Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.
  Läs mer>>
 • Elkraft 23-134 
  Annonseras i augusti 2022.
  Planerad avtalsstart 2023-01-01.
  Sista dag för anmälan är 2022-07-01. 
  Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.
  Läs mer>>
Uppdaterad 2022-07-01

Kontakt