Upphandlingar öppna för på- och avanmälan

 • Måleriprodukter 21-124   
  Annonseras i september 2020.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2020-09-15.
  Planerad avtalsstart 2021-02-01.
  Ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin.
  Läs mer>>
 • Garageportar 21-129  
  Annonseras i september 2020.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2020-09-07.
  Planerad avtalsstart 2021-02-01.
  Ansvarig inköpsstrateg Ludvig Prebner.
  Läs mer>>
 • Tvättstugeutrustning 21-102    
  Annonseras i augusti 2020.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2020-08-07.
  Planerad avtalsstart 2021-01-16.
  Ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig.
  Läs mer>>
 • Vitvaror 21-101    
  Annonseras i augusti 2020.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2020-08-14.
  Planerad avtalsstart 2021-01-21
  Ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren.
  Läs mer>>
 • Lek- och sportutrustning 20-114    
  Annonseras i slutet av augusti 2020.
  Planerad avtalsstart 2020-12-01.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2020-08-23.
  Ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman.
  Läs mer>>
 • Elkraft 21-134 
  Annonseras i augusti 2020. 
  Planerad avtalsstart 2021-01-01.
  Endast för föranmälda bolag.
  Ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig.
  Läs mer>>
Uppdaterad 2020-07-07

Kontakt