Upphandlingar öppna för på- och avanmälan

 • Styr- och reglerutrustning 22-118
  Annonseras i juni 2021.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2021-05-15.
  Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.
  Läs mer>>
 • Biogas 21-146 
  Sista dag för påanmälan är 2021-04-01 (förlängt).
  Planerad avtalsstart 2021-10-01.
  Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman och Elin Larsson.
  Läs mer>>
 • IMD-produkter och tjänster 21-145   
  Annonseras i mitten av april 2021.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2021-03-31.
  Planerad avtalsstart 2021-09-01.
  Ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.
  Läs mer>>
 • Möbler och heminredning 21-135 
  Annonseras i april 2021.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2021-04-19 (förlängt).
  Planerad avtalsstart 2021-12-01.
  Ansvarig inköpsstrateg Elin Larsson.
  Läs mer>>
 • Kompletteringsbyggnader 21-162   
  Annonseras i mars/april 2021.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2021-02-15 (förlängt).
  Planerad avtalsstart är maj 2021. 
  Ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger.
  Läs mer>>
Uppdaterad 2021-04-08

Kontakt