Överprövade upphandlingar

 • Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7 
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.
 • Vitvaror 21-101   
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal 15-101 Vitvaror är förlängt till och med 2021-10-20.
  Ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren.
 • Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141
  Avtalsområde A, C och D.
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal är förlängt till och med 2021-09-30.
  Ansvarig inköpsstrateg Haidi Faraj.
Uppdaterad 2021-07-22