Överprövade upphandlingar

  • IMD-produkter 22-145 
    Samtliga anbudsområden utom B och F. Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten. Befintligt ramavtal 17-145 IMD-produkter är förlängt till och med 2022-09-30.
    Ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe. 
Uppdaterad 2022-06-20