Överprövade upphandlingar

 • Lekplats- och sportutrustning 20-114 - anbudsområde A - Lekplatsutrustning och anbudsområde D - Konstgräs
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal Park- och lekplatsustrustning del A - Lekplatsutrustning 16-114 är förlängt till och med 2021-05-31.
  Ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman.
 • Vitvaror 21-101   
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal Vitvaror 15-101 är förlängt till och med 2021-04-20.
  Ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren.
 • Fastighetsförnödenheter 21-122, anbudsområde A, D, E, G, H, I, K, L, M, N, R, S, T och U.
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal Järnhandelsvaror 16-122 är förlängt till och med 2021-04-12.
  Nytt ramavtal för Fastighetsförnödenheter, avtalsområde B, C, F, J, O, P, Q började att gälla 2021-03-06.
  Ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin.
 • Storköksutrustning - varor 20-126
  Leverantören HNA Storköksservice har ansökt om prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen.
  Befintligt ramavtal gäller till och med 2021-03-09.
  Ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.
  Läs mer>>
 • Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Avtalsområde A, C och D.
  Befintligt ramavtal är förlängt till och med 2021-03-31.
  Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.
  Läs mer>>

Uppdaterad 2021-03-22