Överprövade upphandlingar

 • Köks- och förvaringslösningar 21-140
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Planerad avtalsstart 2020-02-01.
  Ansvarig inköpsstrateg Bengt Tibäck. 
 • Lekplats- och sportutrustning 20-114, anbudsområde A - Lekplatsutrustning och D - Konstgräs   
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal är förlängt till och med 2021-02-28.
  Ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman.
  Läs mer>>
 • Storköksutrustning - varor 20-126
  Leverantören HNA Storköksservice har ansökt om prövningstillstånd hos Kammarrätten.
  Befintligt ramavtal gäller till och med 2020-12-09.
  Ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.
  Läs mer>>
 • Brandskydd A2-A7 20-120
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal avser avtalsområde A1 (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län) och BV och är giltigt till och med 2021-12-31.
  Ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.
  Läs mer>>
 • Badrumsmöbler 20-137
  Leverantören Invexa AB har ansökt om prövningstillstånd hos Kammarrätten.
  Befintligt ramavtal är förlängt till och med 2021-01-31.
  Ansvarig upphandlingskonsult Stefan Fredlund.
  Läs mer>>
 • Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Avtalsområde A, C och D.
  Befintligt ramavtal är förlängt till och med 2021-03-31.
  Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.
  Läs mer>>

Uppdaterad 2020-12-21