Överprövade upphandlingar

Överprövade upphandlingar
 

 • Elmaterial och belysning 20-103
  Befintigt ramavtal löpte ut 2020-02-28 vilket betyder att HBV är avtalslöst inom detta område.
  Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.
  Läs mer>>
 • Storköksutrustning 20-126  
  Befintligt ramavtal gäller till och med 2020-09-09.
  Läs mer>>
  Ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.
Uppdaterad 2020-07-15