Pågående upphandlingar

Pågående upphandlingar

 • Garageportar 21-129 
  Annonseras i september 2020.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2020-09-07.
  Planerad avtalsstart 2021-02-01.
  Ansvarig inköpsstrateg Ludvig Prebner.
  Läs mer>>
 • Tvättstugeutrustning 21-102   
  Annonseras i augusti 2020.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2020-08-07.
  Planerad avtalsstart 2021-01-16.
  Ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig.
  Läs mer>>
 • Vitvaror 21-101   
  Annonseras i augusti 2020.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2020-08-14.
  Planerad avtalsstart 2021-01-21
  Ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren.
  Läs mer>>
 • Lek- och sportutrustning 20-114    
  Annonseras i slutet av augusti 2020.
  Planerad avtalsstart 2020-12-01.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2020-08-23.
  Ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman.
  Läs mer>>
 • Elkraft 21-134 
  Annonseras i augusti 2020. 
  Planerad avtalsstart 2021-01-01.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2020-05-29.
  Ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig.
  Läs mer>>
 • Storköksutrustning 20-126
  Tilldelat. Avtalsspärr råder till och med 2020-07-09.
  Planerad avtalsstart 2020-09-10.
  Ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto. 
 • Fastighetsförnödenheter 21-122
  (Ersätter befintligt ramavtal för Järnhandelsvaror 16-122)
  Utvärdering pågår.
  Planerad avtalsstart 2021-01-13.
  Ansvarig inköpsstrateg Elin Erwid.
 • Badrumsmöbler 20-137
  Tilldelad. Avtalsspärr gäller till och med 2020-07-10.
  Planerad avtalsstart 2020-08-01.
  Ansvarig upphandlingskonsult Stefan Fredlund.
 • Tvättmedelsdosering 20-154
  Utvärdering pågår. 
  Planerad avtalsstart 2020-12-01.
  Ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman. 
 • Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141
  Utvärdering pågår.
  Planerad avtalsstart 2020-10-01.
  Ansvarig inköpsstrateg Pia Söderström. 
 • Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142   
  Utvärdering pågår. 
  Planerad avtalsstart 2020-10-01. 
  Ansvarig inköpsstrateg Pia Söderström.
 • Brandskydd A2-A7 20-120
  Utvärdering pågår.
  Planerad avtalsstart 2020-08-01.
  Ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.

Överprövade upphandlingar

 

 • Elmaterial och belysning 20-103
  Befintigt ramavtal löpte ut 2020-02-28 vilket betyder att HBV är avtalslöst inom detta område.
  Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.
  Läs mer>>

Annonserade upphandlingar

Aktuella DIS 

Läs mer om DIS - Dynamiska inköpssystem här>>

Uppdaterad 2020-07-03