Pågående upphandlingar

Upphandlingar öppna för på- och avanmälan

 • Biogas 21-146 
  Sista dag för påanmälan är 2021-04-01 (förlängt).
  Planerad avtalsstart 2021-10-01.
  Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman och Elin Larsson.
  Läs mer>>
 • IMD-produkter och tjänster 21-145   
  Annonseras i mitten av april 2021.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2021-03-31 (förlängt).
  Planerad avtalsstart 2021-10-01.
  Ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.
  Läs mer>>
 • Möbler och heminredning 21-135 
  Annonseras i april 2021.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2021-04-19 (förlängt).
  Planerad avtalsstart är 2021-12-01.
  Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.
  Läs mer>>
 • Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21-162   
  Annonseras i april 2021.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2021-04-02.
  Planerad avtalsstart är juni 2021.
  Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.
  Läs mer>>
 • Styr- och reglerutrustning 22-118
  Annonseras i juni 2021.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2021-05-15.
  Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.
  Läs mer>>

Annonserade upphandlingar   

 • Extern remiss för Möbler och heminredning 21-135.
  Sista svarsdag är 2021-04-14.
  Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson. 

Upphandlingar under utvärdering

 • Brandskydd 21-120, anbudsområde A2-A7.
  Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Överprövade upphandlingar 

 • Lekplats- och sportutrustning 20-114 - Anbudsområde A - Lekplatsutrustning och D - Konstgräs
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal 16-114 Park- och lekplatsutrustning del A - Lekplatsutrustning är förlängt till och med 2021-05-31.
  Ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman.
 • Vitvaror 21-101   
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal 15-101 Vitvaror är förlängt till och med 2021-04-20.
  Ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren.
 • Fastighetsförnödenheter 21-122, anbudsområde A, D, E, G, H, I, K, L, M, N, R, S, T och U.
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal 16-122 Järnhandelsvaror är förlängt till och med 2021-04-12.
  Nytt ramavtal för Fastighetsförnödenheter 21-122, avtalsområde B, C, F, J, O, P, Q började att gälla 2021-03-06.
  Ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin.
 • Storköksutrustning - varor 20-126  
  Leverantören HNA Storköksutrustning har ansökt om prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen.
  Befintligt ramavtal 16-126 Storköksutrustning - del A - Storköksutrustning är förlängt till och med 2021-06-09.
  Ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.
 • Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141
  Avtalsområde A, C och D.
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal är förlängt till och med 2021-03-31.
  Ansvarig inköpsstrateg Haidi Faraj.

Aktuella DIS 

Läs mer om DIS - Dynamiska inköpssystem här>>

Uppdaterad 2021-04-08