Pågående upphandlingar

Upphandlingar öppna för på- och avanmälan

 • IMD-produkter och tjänster 21-145   
  Annonseras i mars 2021.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2021-02-25.
  Planerad avtalsstart 2021-10-01.
  Ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.
  Läs mer>>
 • Balkonginglasning 21-155
  Annonseras i januari 2021.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2021-01-20.
  Planerad avtalsstart 2021-05-15.
  Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.
  Läs mer>>
 • Möbler och heminredning 21-135 
  Annonseras i april 2021.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2021-04-02.
  Planerad avtalsstart är 2021-12-01.
  Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.
  Läs mer>>
 • Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21-162   
  Annonseras i årsskiftet 2020/2021.
  Sista dag för på- och avanmälan var 2021-02-15 (förlängt).
  Planerad avtalsstart är mars 2021.
  Ansvarig affärsutvecklare är Ville Gruner.
  Läs mer>>

Annonserade upphandlingar   

 • För närvarande har HBV inga annonserade upphandlingar.

Upphandlingar under utvärdering

 • Avfallshanteringsprodukter 21-113
  Utvärdering pågår.
  Planerad avtalsstart 2021-04-11.
  Ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.
 • Lekplatsutrustning - anbudsområde A - Lekplatsutrustning
  Utvärdering pågår.
  Planerad avtalsstart 2021-03-01.
  Ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman.

Tilldelade upphandlingar - avtalsspärr råder

 • För närvarande har HBV inga tilldelade upphandlingar där avtalsspärr råder.

Överprövade upphandlingar 

 • Vitvaror 21-101   
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal 15-101 är förlängt till och med 2021-04-20.
  Ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren.
 • Fastighetsförnödenheter 21-122-3
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal är förlängt till och med 2021-04-12.
  Ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin.
 • Lekplats- och sportutrustning 20-114, anbudsområde D - Konstgräs
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal 16-114 är förlängt till och med 2021-02-28.
  Ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman.
 • Storköksutrustning - varor 20-126  
  Leverantören HNA Storköksutrustning har ansökt om prövningstillstånd hos Kammarrätten.
  Befintligt ramavtal gäller till och med 2021-03-09.
  Ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.
  Läs mer>>
 • Brandskydd A2-A7 20-120 
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal avser avtalsområde A1 (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län) och BV och är giltigt till och med 2021-12-31.
  Ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.
  Läs mer>>
 • Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141
  Avtalsområde A, C och D.
  Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
  Befintligt ramavtal är förlängt till och med 2021-03-31.
  Ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig.
  Läs mer>>

Aktuella DIS 

Läs mer om DIS - Dynamiska inköpssystem här>>

Uppdaterad 2021-01-20