Pågående upphandlingar

Pågående upphandlingar

 • Markvårdsmaskiner 19-125
  Utvärdering pågår.
  Ansvarig upphandlare Adam Anstrin.
  Läs mer>>
 • Tvättstugeutrustning Service och Installation 20-183
  Sista anmälningsdag för externa kunder är 2019-07-22
  Ansvarig upphandlare Elin Erwid.
  Läs mer>>
 • Brandskydd 19-120. 
  Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2019-05-31.
  Annonseras under juni 2019.
  Ansvarig upphandlare Mårten Kempe. 
  Läs mer>>
 • Avloppsspolning och slamsugning 19-167.
  Annonseras inom kort.
  Ansvarig upphandlare Mårten Kempe. 
  Läs mer>>
 • Elkraft 20-134.
  Utvärdering pågår.
  Ansvarig upphandlare Elin Erwid.
  Läs mer>>

Annonserade upphandlingar

Inga annonserade upphandlingar just nu.

Överprövade upphandlingar

 

 •  Vitvaror - Service och installation 19-181.
  Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.
  Läs mer>>
 • Elmaterial och belysning 19-103.
  Ansvarig upphandlare Ludvig Prebner.
  Läs mer>>


Aktuella DIS 

Läs mer om DIS - Dynamiska inköpssystem här>>

Uppdaterad 2019-05-02