Pågående upphandlingar

Upphandlingar öppna för på- och avanmälan 

 • Ramavtal entreprenad – Byggservice
  Annonseras i september 2022.
  Planerad avtalsstart 2023-01-01 – 2023-06-30.
  Sista dag för påanmälan är 2022-08-31.
  Ansvarig inköpsstrateg är Angelica Centerhag.
  Läs mer>>
 • Säkerhetsdörrar – inklusive montage 23-111
  Annonseras i oktober 2022.
  Planerad avtalsstart 2023-04-01.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2022-09-26.
  Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.
  Läs mer>>
 • Säkerhetsdörrar – leverans 23-112   
  Annonseras i oktober 2022.
  Planerad avtalsstart 2023-04-01.
  Sista dag för på- och avanmälan är 2022-09-26.
  Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.
  Läs mer>>
 • Elkraft 23-134 
  Annonseras i augusti 2022.
  Planerad avtalsstart 2023-01-01.
  Sista dag för anmälan var 2022-07-01. 
  Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.
  Läs mer>>

Annonserade upphandlingar   

 • För närvarande har HBV inga annonserade upphandlingar.

Upphandlingar under utvärdering

 • Förrådslösningar 22-138 
  Sista anbudsdag var 2022-07-03.
  Planerad avtalsstart en månad efter avtalstecknande.

Tilldelade upphandlingar

 • För närvarande har HBV inga tilldelade upphandlingar.

Överprövade upphandlingar

 • IMD-produkter 22-145 
  Samtliga anbudsområden utom B och F. Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten. Befintligt ramavtal 17-145 IMD-produkter är förlängt till och med 2022-09-30.
  Ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe. 

Aktuella DIS 

Läs mer om DIS - Dynamiska inköpssystem här>>

Uppdaterad 2022-07-26