Pågående upphandlingar

Pågående upphandlingar

 • Markvårdsmaskiner 19-125.
  Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2019-02-12.
  Ansvarig upphandlare Adam Anstrin.
  Läs mer>>
 • Brandskydd 19-120. 
  Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2018-11-26.
  Ansvarig upphandlare Mårten Kempe.
  Läs mer>>
 • Avloppsspolning och slamsugning 19-167.
  Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2018-12-23
  Ansvarig upphandlare Mårten Kempe.
  Läs mer>>
 • Elkraft 19-134.
  Ansvarig upphandlare Elin Erwid.
  Utvärdering pågår.
  Läs mer>>
 • Kompositfönster samt fönsterrenovering och fönster-tillbehör 19-141.
  Ansvarig upphandlare Stefan Fredlund.
  Utvärdering pågår.
  Läs mer>>
 • Vitvaror - Installation och service 19-181.
  Utvärdering pågår.
  Ansvarig upphandlare Bengt Tibäck.
  Läs mer>>

 Annonserade upphandlingar

Överprövade upphandlingar

 


Aktuella DIS 

Läs mer om DIS - Dynamiska inköpssystem här>>

Uppdaterad 2019-01-18