Pågående upphandlingar

Pågående upphandlingar

 • Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117.
  Sista anmälningsdag för externa kunder är 2019-09-06.
  Annonseras under hösten 2019.
  Ansvarig upphandlare Adam Anstrin.
  Läs mer>>
 • Brandskydd 19-120. 
  Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2019-05-31.
  Annonseras under hösten 2019.
  Ansvarig upphandlare Mårten Kempe. 
  Läs mer>>
 • Tak och takrenoveringar 19-160.
  Sista anmälningsdag för externa kunder är 2019-08-15.
  Planerad avtalsstart är 2019-12-01.
  Ansvarig upphandlare Senad Babacic.
  Läs mer>>
 • Luftfilter 20-130.
  Sista anmälningsdag för externa kunder är 2019-09-01
  Planerad avtalsstart är 2020-01-01
  Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.
  Läs mer>>

Annonserade upphandlingar

 • Tvättstugeutrustning Service och Installation 20-183
  Sista anbudsdag 2019-10-06.
  Ansvarig upphandlare Elin Erwid.
  Läs mer>>

Överprövade upphandlingar

 

 • Elmaterial och belysning 19-103.
  Ansvarig upphandlare Ludvig Prebner.
  Läs mer>>


Aktuella DIS 

Läs mer om DIS - Dynamiska inköpssystem här>>

Uppdaterad 2019-09-10