Pågående upphandlingar

Pågående upphandlingar

 • Elmaterial och belysning 19-103. 
  Utvärdering pågår.
  Ansvarig upphandlare Ludvig Prebner.
  Läs mer>>
 • Elkraft 20-134.
  Sista anmälningsdag var 2019-02-04.
  Ansvarig upphandlare Elin Erwid.
  Läs mer>>
 • Brandskydd 19-120. 
  Sista anmälningsdag för icke medlemmar var 2018-11-26. 
  Annonseras inom kort.
  Ansvarig upphandlare Mårten Kempe. 
  Läs mer>>
 • Avloppsspolning och slamsugning 19-167.
  Sista anmälningsdag för icke medlemmar var 2018-12-23.
  Annonseras inom kort.
  Ansvarig upphandlare Mårten Kempe. 
  Läs mer>>

 Annonserade upphandlingar

 Överprövade upphandlingar


Aktuella DIS 

Läs mer om DIS - Dynamiska inköpssystem här>>

Uppdaterad 2019-03-17