Upphandlingar

HBV genomför som allmännyttans inköpsfunktion samordnade upphandlingar på varor och i vissa fall tjänster. Upphandlingarna genomförs enligt LOU och medlemmar kan avropa från avtalen direkt utan att göra en egen upphandling. För närvarande har HBV närmare 200 avtal inom närmare 50 kategorier.

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa upphandlingar för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Här hittar du alla våra avtal>>

Avanmälan

HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i varje ramavtals-upphandling. Inför varje ny upphandling skickar vi ut information till den kontaktperson som finns registrerad hos oss som upphandlingsansvarig på respektive medlemsbolag. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här>>

Påanmälan

För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om påanmälan här>>

Referensgrupper

Inför vissa upphandlingar bildar vi ibland referensgrupper som kan bidra med fackkunskap och komma med synpunkter och förslag på upphandlingens genomförande. Detta är både värdefullt och uppskattat.

RFI - Request For Information

Det är viktigt att säkerställa en väl genomförd upphandling genom dialog. Därför är det ibland bra att göra en RFI - Request For Information (informationsförfrågan), ett strukturerat frågeformulär som vi publicerar i upphandlingsverktyget TendSign. Där har vi möjlighet att ställa frågor till leverantörer och medlemmar om deras erfarenheter och få tips om upplägg av varukorgar, kravformuleringar, utvärderingsmodeller, logistikupplägg och avtalsvillkor m.m. På så sätt ökar vi våra kunskaper inför färdigställandet av upphandlingsdokumenten och skapar största möjliga medlemsnytta.

Uppdaterad 2022-02-04

Kontakt