Upphandling

HBV-avtal

Här hittar du de aktuella upphandlingarna>>

HBV genomför som inköpsfunktion samordnade upphandlingar på varor och i vissa fall tjänster. Upphandlingarna genomförs enligt LOU och medlem kan avropa från avtalen direkt utan att göra en egen upphandling. För närvarande har HBV ca 160 avtal inom ca 45 kategorier.

En översikt över våra avtal hittar du i avtalsboken. Komplett avtalsinformation ligger under menyn Avtal.

Konsulttjänster
HBV åtar sig att som konsult hjälpa till med att genomföra upphandlingar direkt åt en medlem.

HBVs upphandlingskonsulter har stor kompetens och erfarenhet inom upphandling enligt LOU och särskilt av fastighetsrelaterade tjänster. Genom att hjälpa många medlemmar med liknande upphandlingar har HBV genom åren skaffat sig en stor erfarenhetsbank inom områden som ofta är föremål för upphandling, t ex årsentreprenader och olika skötselentreprenader.

Förutom att genomföra hela upphandlingsuppdrag kan HBVs upphandlingskonsulter hjälpa till med delar av upphandlingsprocessen eller rådgivning i upphandlingsfrågor. 

Styrning materialinköp i entreprenader 
Som inköpare kan det vara svårt att ha total överblick över vilket materialval som entreprenören gör i ett projekt eller i ett årsavtal. Det kan även vara svårt att kontrollera att rätt materialpris har fakturerats. I samband med entreprenader för både årsavtal, skötselavtal och projekt, kan medlemmarna föreskriva att inköp ska ske över HBVs ramavtal. Detta är ett sätt att i entreprenader få rätt vara till rätt pris.

På HBV har vi två arbetssätt som kan hjälpa dig att få kontroll över både kostnader och flöden: Tillhandahållande och Trepartsavtal (Förupphandling). 

• Tillhandahållande, entreprenören använder sig av medlemmens kundnummer när de avropar varor, medlemmen får sedan fakturan från HBVs ramavtalsleverantörer.

• Trepartsavtal (Förupphandling), entreprenören får ett eget kundnummer hos HBV som de använder när de avropar varor till medlemmen. Entreprenören får sedan en faktura från HBVs ramavtalsleverantörer och de fakturerar sedan både material och arbetskostnader på en och samma faktura till medlemmen, vilket sparar både tid och pengar.

Varor som passar bra för dessa arbetssätt är bland annat el- och rörmaterial, vitvaror, byggmaterial samt utrustning för tvättstugor och parker.

Uppdaterad 2017-12-20