Ramavtal entreprenad – Byggservice

skruv i bräda

HBV lanserar ett nytt koncept för samordnade upphandlingar som vi valt att kalla Ramavtal entreprenad. Tanken är att gå ut med en gemensam upphandling för påanmälda medlemsbolag och först ut är byggservice. Med byggservice menas löpande arbeten samt mindre/enklare renoveringar.

Förutsättningar för upphandlingen

HBV samordnar och driver arbetet med förfrågningsunderlag och hanterar hela upphandlingsprocessen fram till tilldelningsbeslut. Medlem tecknar avtal och äger sedan sina egna avtal. 

Varje beställare (medlemmar och medlemsägda helägda dotterbolag) kommer utgöra ett eget anbudsområde vilket gör att lokala entreprenörer också ges möjlighet att lämna anbud. Entreprenören kan också välja lämna på ett eller flera anbudsområden. Det kommer finnas möjlighet för att teckna trepartsavtal.

HBVs plan är att upphandlingen kommer att göras om minst vartannat år och ytterligare kategorier inom Ramavtal entreprenad är planerade såsom el, rör, ventilation, måleri och golv.

Anmälan

En aktiv påanmälan krävs för att vara med i upphandlingen och sista dag för påanmälan till upphandlingen av byggservice är 2022-08-31. Endast HBVs medlemmar samt medlemsägda helägda dotterbolag har möjlighet att anmäla sig till upphandlingen. 

Kostnad

Kostnaden för att delta i den samordnade upphandlingen av byggservice är 40 000 kronor exklusive moms per deltagande bolag. Medlemsägt helägt dotterbolag som ingår i samma anbudsområde som medlemmen debiteras en summa om 10 000 kronor. Summan faktureras i samband med annonsering. HBV står för kostnaden och hanteringen av en eventuell överprövning. 

Tidplan

Upphandlingen är planerad att annonseras i september med tilldelning i november/december 2022. Anmälda bolags avtal kan sedan börja gälla från och med 2023-01-01 till och med 2023-06-30. Det är upp till varje enskilt bolag att besluta om tid för avtalsstart inom denna period.

Valmöjligheter inom upphandlingen

Vissa punkter i upphandlingen kommer vara möjliga att påverka. Nedan listas några exempel på punkter som det anmälda bolaget har möjlighet att besluta om:

 • Förutsättningar – såsom beställarens entreprenörsregler.
 • Avropsmodell – såsom förnyad konkurrens (och beloppsgräns för detta) eller enbart rangordning.
 • Övriga viten – olika moment som resulterar i viten med olika belopp beroende på hur beställaren arbetar med viten inom sin organisation.
 • Försäkringar – vilka belopp och försäkringar krävs för utförande av jobb inom beställaren fastighetsbestånd.
 • Trepartsavtal – om det ska nyttjas eller inte.

Vårt erbjudande

 • Fördelaktig prisbild – lägre pris än vid andra upphandlingskonsulttjänster.
 • Kvalitetssäkrad och standardiserad AF del – med möjlighet för medlem att påverka specifika punkter.
 • Hjälp med överprövning - HBV står för kostnaden och hanterar processen.
 • Medlem äger sina egna avtal – vilket möjliggör för lokala aktörer och nära samarbete med entreprenörerna.
 • Trepartsavtal – möjlighet att välja tillämpning av trepartsavtal.

Intresserad och vill veta mer?

Kontakta respektive regionansvarig för att boka in ett digitalt möte så får ni veta mer om hur det är tänkt. Mötet tar max en timme och kommer att ge er som medlemmar ett bättre underlag för att kunna ta beslut för eventuell påanmälan.

Ansvarig inköpsstrateg Angelica Centerhag kommer att genomföra upphandlingen.

Uppdaterad 2022-06-28

Kontakt


Kontakt


 • Janne Sunnari
  Janne Sunnari

Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom

Kontakt


Kontakt


 • Gustav Lundin
  Gustav Lundin

Kontakt


 • Lars Lönnblad
  Lars Lönnblad