Ventilationskomponenter 17-119

Kort beskrivning

Upphandling av Ventilationskomponenter. Upphandlingen är uppdelad i olika anbudsområden. Exempel på produkter som kan komma att ingå i upphandlingen är FTX aggregat, spirorör och rördelar, brandspjäll, takhuvar och fläktar. Luftfilter, badrums- och köksfläktar kommer inte att ingå i upphandlingen.

Avtalsstart

Planerad till 1 april 2018.

Annonsering av upphandling

Preliminärt under första kvartalet 2018.

Ansvarig upphandlare

Mårten Kempe.

Uppdaterad 2018-01-08