Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21-162

Tillsammans med Energimyndigheten och Sustainable Innovation Sweden påbörjar HBV en ny upphandling av ett nytt intressant ramavtalsområde för våra medlemmar, Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21-162. Prefabricerade och nyckelfärdiga kompletteringsbyggnader inklusive montage på plats på av beställaren färdigställd grund. Beställaren kan själv bestämma kompletteringsbyggnadens utseende, färg samt materialval på exempelvis fasad eller tak. Avrop kommer att ske genom dynamisk rangordning där beställarnas krav och förutsättningar styr avropet.

Kort beskrivning

Upphandlingen av Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21-162 omfattar prefabricerade och nyckelfärdiga kompletteringsbyggnader av en eller flera tvättstugor. Maskiner och utrustning till tvättstugorna går att beställa från HBVs ramavtal Tvättstugeutrustning 17-102.

En kompletteringsbyggnad kan i många fall vara ett attraktivt alternativ till att renovera befintliga tvättstugor, exempelvis i miljonprogrammet. Några av fördelarna är bättre tillgänglighetsanpassning och att fuktdrivande och ibland bullrande verksamhet flyttas ut från bostadshuset. Många befintliga tvättstugor är dessutom placerade i källare eller på vindar och kan upplevas som otrygga av hyresgästerna. 

Läs mer om Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor i HBV-Magasinet, klicka här>>.

Annonsering

Annonsering av upphandlingen Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21-162 är planerad till mitten av februari. Sista dag för på- respektive avanmälan är är förlängt till och med 2021-02-15.

Vilka är avropsberättigade? Läs mer här>>

Avtalsstart

Planerad avtalsstart mars 2021. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Frågor om upphandlingen besvaras av ansvarig affärsutvecklare Ville Gruner.

Uppdaterad 2021-01-05