Elmaterial och belysning 20-103

Kort beskrivning

Upphandling av elmaterial och belysning, exempelvis kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar, elvärme och tillhörande produkter.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 2020-03-01.

Annonsering av upphandling

Planerad till slutet av januari 2020.
Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2020-01-25.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2020-01-30