Elkraft 23-134

Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling av Elkraft 23-134 som vi planerar att annonsera under augusti månad 2022. Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lag om offentlig upphandling, LOU. Tidigaste leveransstart är 2023-01-01 med möjlighet att prissäkra elpriset i samband med avtalstecknande.

Nyheter för 2023

Inför årets upphandling har HBV gjort ett gediget förarbete, bland annat har önskemål och synpunkter från Beställare och Elleverantörer varit en viktig grund i utvecklingen av det kommande ramavtalet Elkraft 23-134. Årets nyheter sammanfattas med:

 • Vi förenklar för både Beställare och Elleverantörer genom att samla alla tidigare avtalsmodeller in i en helt ny avtalsmodell - flexibelt elinköp. Den modellen hanterar rörliga priser, fasta priser och portföljförvaltning. Allt beroende på hur Beställlaren väljer att nyttja avtalet under avtalsperioden. 
 • Vi utökar vår service till Beställare genom att komplettera upphandlingen med praktiskt stöd och support avseende avtalsförvaltning under avtalsperioden. Vi gör det genom personlig support och ett IT-verktyg där Beställare kan styra, följa upp och hela tiden monitorera elaffären.

 • Vi förenklar anmälningsförfarandet för Beställaren. Det krävs mindre information.

 • Vi möjliggör för Elleverantörer som har som policy att endast leverera förnyelsebar el att vara med och lämna anbud. Sedan tidigare så är det alltid Beställarens önskemål om typ av miljöprodukt under avtalsperioden som är styrande. Detta möjliggörs genom avtalsförvaltning.

 • Vi övergår till genomfakturering också för elfakturor. Detta kompletteras med att HBV gör en första kontroll av respektive månads fakturerade belopp.

Fördelar med gemensam och samordnad upphandling

Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad Beställaren). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål.

Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål.

Mer information om upphandlingen hittar du i dokumentet Inbjudan Elkraft 23-134, klicka här>>.

Avtalet erbjuder följande fördelar:

 • En flexibel avtalsmodell som hanterar alla tre tidigare avtalsmodeller på ett mer flexibelt sätt.
 • Praktiskt stöd med avtalsförvaltning under avtalsperioden.
 • Tillgång till IT-baserat processtöd för hantering, styrning och kontroll av elavtalet.
 • Möjlighet till olika avtalsperioder.
 • Kontroll av fakturerade månadsbelopp.
 • Kvalitetssäkring av Leverantör i upphandling och under avtalsperioden genom praktisk avtalsförvaltning.
 • Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad.
 • Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft.
 • Samarbete med elinköps- och avtalsförvaltningsexperter Ensotech.
 • Årliga informationsmöten om Elkraft.
 • Låg administrativ avgift, endast 0,25 öre per KWh.

Avtalsperioder

Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2026-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år.

Anmälan

Senast den 1 juli 2022 ska er anmälan vara HBV tillhanda.

Anmälningsblankett och Blankett kundinformation hittar du här intill. Önskar ni delta i denna samordnade upphandling av Elkraft ber vi er fylla i Anmälningsblanketten samt Blankett kundinformation och skicka den till emelie.farninger@hbv.se.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger.

 

Uppdaterad 2022-06-21