Balkonginglasning 21-155

inglasade balkonger på ett hyreshus i tegel

Kort beskrivning

Ramavtal gällande leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser.

Ramavtalet är indelat i 21 regioner vilka motsvarar Sveriges samtliga 21 län. HBV kommer att anta två leverantörer per region. 

Annonsering

Planerad till januari 2021.
Sista dag för på- och avanmälan är 2021-01-20.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 2021-05-15.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger eller regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom.

Uppdaterad 2021-01-11

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost