Samordningsuppdraget

Projektet Pilot Skåne avslutades den 9 september 2019.

Beslutet är att samordnade upphandlingar av lokala tjänsteavtal ska erbjudas alla medlemmar där intresse och förutsättningar finns.


Syftet är att: 

Öka värdet för medlemmar genom att erbjuda unika tjänsteavtal genom samordnade upphandlingar och därigenom stärka HBV som allmännyttans inköpsfunktion. 

Utgångspunkter för samordningsuppdraget är att: 

  • Koppla nationella och lokala avtal och därigenom få högre nyttjandegrad av HBV avtal hos medlemmarna  

  • Alltid kunna leverera mot ställda behov som medlemmarna har genom att skapa stabila planeringsförutsättningar  

  • Skapa en logik som är lika för nationella och regionala avtal och därigenom för medlemmarna och leverantörerna få en enkelhet i användningen av HBV 

  • Samplanering av nationella och lokala avtal kommer att öka effektiviteten av inköpsarbetet för medlemmarna  

  • Marknadskontakt kan berika såväl nationella och lokala avtal och därigenom skapa effektvinster i HBV avtalen 

  • Skapa jämförbar statistik för nationella och lokala avtal och därigenom öka förmågan för inköpsanalyser 

  • Begränsat antal uppdrag inom fastighetsnära varor och tjänster och omfattas i stort av de som idag genomförs som konsultuppdrag 

  • Positiv avtalsbindning vilket ger tydlighet för leverantörer och optimerade avtalsvillkor 

  • Ersättning som nationella avtal 

Pågående samordningsuppdrag


Plåtentreprenadtjänster

Inga godkända anbud inkom varför berörda medlemsbolag valt att använda den sista förlängningsklausulen på befintliga avtal. Upphandlingen annonseras på nytt med vissa reviderade krav i god tid innan den sista förlängningsperioden löper ut.

Annonsering uppskjuten till början av 2021.

Golventreprenadtjänster

Avtalstid 2020-12-01 - 2022-11-30 med möjlighet till förlängning. Den sammanlagda avtalstiden kan maximalt bli fyra år.

Avtalet består av sju avtalsområden.

Byggentreprenadtjänster

Avtalstid 2020-10-01 - 2022-09-30 med möjlighet till förlängning. Den sammanlagda avtalstiden kan maximalt bli fyra år.

Avtalet består av två avtalsområden.

Ventilationsentreprenadtjänster

Avtalstid 2020-10-01 - 2022-09-30 med möjlighet till förlängning. Den sammanlagda avtalstiden kan maximalt bli fyra år.

Avtalet består av två avtalsområden.

Uppdaterad 2021-01-08


Pågående samordnings-
uppdrag:

  • Plåtentreprenadtjänster

Behov av upphandling?


Har ni något upphandlingsområde som passar bra för samordnad upphandling?
Skicka din intresseförfrågan till info@hbv.se.

Slutrapport


Ta del av vår slutrapport för Pilot Skåne.
Klicka här>>

Kontakt