Vad innebär LOU?

Ordförandeklubba

Lag om offentlig upphandling (LOU) bygger i huvudsak på EU-direktivet om offentlig upphandling. LOU innebär att det bästa anbudet ska få leverera. För att kunna avgöra vilket som är det bästa anbudet krävs både kunskap och erfarenheter och att man följer lagen noga. Våra upphandlare har lång och gedigen kunskap och hjälper dagligen medlemmar att genomföra upphandlingar som följer LOU.

Vad innebär LOU för leverantörer?

Att upphandlingarna genomförs enligt LOU innebär bland annat att alla leverantörer ska få rättvisa villkor.

Vid upphandlingar som utförs enligt LOU är det viktigt att leverantören vid anbudsgivning lämnar anbud i enlighet med förfrågan och inte använder sig av reservationer eller andra avsteg från förfrågan. Är man som anbudsgivare osäker på hur anbudet ska lämnas, eller om underlaget är svårt att förstå, bör man fråga upphandlaren så att oklarheterna kan redas ut i god tid innan sista anbudsdag.

Upphandlat enligt LOU

HBVs medlemsbolag omfattas normalt av LOU. Vid HBVs samordnade upphandlingar tillämpas LOU och HBVs medlemsbolag kan avropa direkt från HBV-avtalen utan att göra en egen upphandling.

Alla medlemsbolag får lika bra villkor. En upphandling tar mer tid och kräver mer kompetens än vad många tror. Det gäller att känna till lagändringar, förändrad praxis, skyldigheter och rättigheter.

Uppdaterad 2021-01-07