Avanmälan från HBVs upphandlingar

Bra samarbete ger bättre avtal!

Tillsammans kan vi påverka kvalitet och priser. Det enda vi behöver göra är att i våra upphandlingar redogöra för behov och efterfrågan. Principen är enkel: ju större kvantiteter desto förmånligare priser.

För att vi ska kunna påverka leverantörer i målsättning att åstadkomma ännu attraktivare avtal behöver vi få en bättre insikt i vilka medlemsbolag som avser nyttja HBV-avtalen.

Vi inför därför en så kallad avanmälan som du som medlemsbolag fyller i om du inte vill delta i en HBV upphandling för ett visst avtalsområde.

Processen är enkel. Inför kommande upphandlingar skickar vi ett brev till en utsedd kontaktperson hos er. Vill ni inte vara med på den aktuella upphandlingen meddelar ni oss er avanmälan.

För att underlätta administrationen för er är vi tacksamma om ni förser oss med namnet på den person hos er som utsetts till ansvarig kontaktperson i upphandlingsfrågor. Uppgifterna skickas till info@hbv.se. Märk din epost "Kontaktperson i upphandlingsfrågor".

Uppdaterad 2021-11-01

Kontakt