Mediarum

Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer i form av foldrar, årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, blanketter och informationsblad. Vår ambition är att hålla antalet tryckt material till ett minimum, varför vi erbjuder vår information i blädderbara och digitala läsbara varianter.

Foldrar

Här hittar du digitala foldrar om bland annat våra ramavtal med sammanställning av avtalets omfattning, antagna leverantörer och hur avrop sker samt foldrar om trepartsavtal, fakturarutiner med mera.
Välj år och respektive folder här >>

Rapporter

Här finns bland annat våra Årsredovisningar och Hållbarhetsrapporter.
Välj år och respektive rapport här >>