Upphandlings-
avdelningen

På upphandlingsavdelningen arbetar vi med ramavtalsupphandlingar och skräddarsydda upphandlingsuppdrag.

Team Elin

Team Ville

Trainee

Uppdaterad 2019-04-01