Inköp

På inköpsavdelningen arbetar vi med ramavtalsupphandlingar och skräddarsydda konsultuppdrag.

Inköpsavdelningen

Ramavtal

Konsultavtal

Uppdaterad 2022-03-01