Hållbarhet

På Hållbarhet arbetar vi med att kartlägga fakta, planera, prioritera och arbeta fram underlag och metoder för miljö- och sociala krav till våra upphandlingar. Vi ger även kvalificerad rådgivning och stöd till våra medlemmar i hållbarhetsfrågor kopplade till inköpsprocessen.

Uppdaterad 2022-01-03