Affär

Vi hjälper medlemsbolagen att skapa goda affärer och nyttja avtalen på bästa sätt. Genom att informera om avtal och ge råd och stöttning inför upphandlingar hjälper vi medlemsbolag över hela landet. Via våra sex regionansvariga möter vi medlemmen i vardagen.

Marknad och kommunikation

Affärsutveckling

Uppdaterad 2022-06-08