Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 skedde det förändringar när det gäller hur personuppgifter får behandlas. Då träder EUs nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) i kraft. Förordningen påverkar alla verksamheter, organisationer och företag som hanterar personuppgifter vilket innebär att vi på HBV också omfattas av de nya reglerna.

Arbetet med att anpassa oss till GDPR började för länge sedan men under vintern och våren har HBV arbetat flitigt med att uppdatera system och register för att klara kraven. Vi har även uppdaterat vår integritetspolicy.

– Vår policy beskriver vad en personuppgift är och hur vi hanterar den. Dessutom varför vi har den, hur länge den ska sparas, hur den skyddas, till vem den lämnas ut och så vidare, berättar Maria Moniér Melin, Administrativ chef på HBV.

Det handlar helt enkelt om att skydda medlemmarnas uppgifter och ha svar på eventuella frågor som kan uppstå om någon upplever att HBV inte hanterat data korrekt.

Arbetet med att anpassa hanteringen av uppgifter i enlighet med GDPR-kraven kommer dock att fortsätta framöver. Det finns fortfarande områden där det saknas praxis vilket gör det svårare att veta vilken nivå som är lämplig. Dessutom omfattas HBV, som offentlig verksamhet, av flera andra lagar och regler som i vissa fall övertrumfar GDPR.

– Arbetet med att hantera uppgifterna korrekt är ett löpande arbete som kräver ständigt underhåll. Men jag är trygg med att vi har kontroll över den data som GDPR gäller.

 Har du några frågor eller funderingar över hur vi jobbar med GDPR kan du ta kontakt med Maria Moniér Melin. Du kan öven ta kontakt med Olle Wiman eller Hanna Sternhall som även de har varit inkopplade i arbetet med GDPR. 

Integritetspolicyn i sin helhet hittar du under "Dokument".

Uppdaterad 2021-09-08

Kontakt


Kontakt


Kontakt