HBV är allmännyttans inköpsfunktion

moderna höghus

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.

Vi startade 1952 och är en ekonomisk förening som ägs av medlemsbolagen; Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi lyder under offentlighetsprincipen och är ett offentligt organ. Vår övergripande uppgift är att främja medlemsbolagen ekonomiska intressen. Att vi årligen omsätter 2,7 miljarder kronor vittnar om våra framgångar.

HBV är specialister

Vi är inköpsspecialister för fastighetsnära varor och tjänster. Utöver nationella ramavtal erbjuder vi skräddarsydda upphandlingar och konsultation i upphandlingsfrågor samt kringtjänster som trepartsavtal och samordningsuppdrag.

Kraft genom samverkan

Som enskilt medlemsbolag kan det vara svårt att påverka men tillsammans kan vi ställa krav på marknaden och därmed utveckla och förbättra kvaliteten på framtidens produkter och tjänster. HBV verkar för en tät dialog mellan medlemsbolag och leverantörer. Det sker bland annat genom våra regionansvariga och deras täta medlemsbesök.

Vi för ständigt en dialog med våra medlemsbolag, leverantörer och intressenter för att förstå kommande behov så att vi kan leverera allt för fastigheten både i dag och i framtiden. När brister upptäcks eller önskemål uppstår ger storleken bakom HBVs avtal kraften att förändra. Det innebär samma service och styrka för det lilla medlemsbolaget som för det stora.

Kompetensnav

Genom olika möten och konferenser har HBV också blivit en populär mötesplats för kunskapsöverföring mellan medlemsbolag och leverantörer. En annan viktig roll är att låta våra medlemsbolag och leverantörer bidra till och påverka utvecklingen av produkter och tjänster för framtidens boende.

Lång erfarenhet

HBV har funnits i 69 år och har arbetat för medlemsbolagen under alla år. Vi har lång erfarenhet av att skapa både ramavtal och skräddarsydda entreprenadupphandlingar på konsultbasis. Allt vi gör, gör vi för våra medlemsbolag!

Uppdaterad 2021-09-02