Foldrar

Vår ambition är att hålla antalet tryckt material till ett minimum, varför vi erbjuder vår information digitalt läsbar.

Foldrar avtal

Behöver du en snabb överblick av våra avtal? Här hittar du en sammanställning om våra avtal med information om bland annat avtalets omfattning, antagna leverantörer, hur avrop sker, specifika krav samt allmänna villkor i avtalet.

Övriga foldrar

Kortfattad information om bland annat våra tjänster och rutiner.