HBVs upphandlare vann första pris

Peter Riiga

Vi gratulerar vår kunniga upphandlare Peter Riiga som vann förstapris i Konkurrensverkets uppsatstävling inom området juridik.

Juryn anser att uppsatsen är ett bra verktyg för den som vill sätta sig in i upphandlingsrättsliga frågor och lovordar Peter Riigas behandling av ämnet från både akademiska och praktiska utgångspunkter.

– Vi är givetvis mycket stolta över Peter som vann ett välförtjänt förstapris, säger Rickard Andersson, upphandlingschef på HBV. Peters vassa intellekt och goda inblick i upphandlingsrättsliga frågor kommer att komma våra medlemmar till godo, avslutar Rickard Andersson.

– Jag är jätteglad över att bli utvald bland så många andra fina bidrag, säger Peter Riiga. Prissumman på 25 000 kronor kommer till största delen läggas till sparbössan för ett kommande bilköp, avslutar Peter Riiga.

Juryns kompletta motivering: "Uppsatsen behandlar mycket aktuella och intressanta frågor om vem som har rätt att vara part vid upphandlingsrättsliga domstolsprocesser. Ny praxis har ändrat rättsläget på senare tid och uppsatsen utgör ett bra verktyg för den som vill sätta sig in i ett omdiskuterat rättsområde.  I sin väldisponerade och gedigna uppsats redogör författaren på ett föredömligt sätt för rättspraxis på området och visar prov på mycket god förståelse för både processrätt och upphandlingsrätt. Genom en problematisering av ämnet från såväl akademiska som praktiska utgångspunkter visar författaren prov på god analytisk förmåga och stor förståelse för de utmaningar som leverantörer i upphandlingar kan ställas inför."

Uppdaterad 2014-11-19

Intervju i Upphandling24