HBV sätter tryck på hållbarhetsarbetet

FOTO: Martin Agfors

Med en affärsvolym på 2,5 miljarder kronor per år kan HBV ställa skarpa hållbarhetskrav som påverkar en hel bransch och som driver på utvecklingen. Resultatet blir en arbetsplats där de anställda kan göra skillnad och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Hållbarhet ska genomsyra allt som de allmännyttiga bostadsbolagen gör. Det har branschorganisationen Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) beslutat och i det ingår att bolagen ska ställa hållbarhetskrav på leverantörerna.

För att lyckas med det samarbetar Sveriges Allmännytta med upphandlingsorganisationen HBV med målet att få fler leverantörer att erbjuda klimatsmarta produkter.

– Vi samordnar upphandlingarna för drygt 350 allmännyttiga bostadsbolag och det gör att vi får bättre tryck i köparmakten och kan få bättre villkor än vad ett enskilt bolag kan få. Det gör också att vi kan få bättre gehör för hållbarhetskrav i upphandlingarna än något enskilt bolag kan få, säger Lasse Lundmark, hållbarhetsstrateg på HBV.

En utmaning är att veta vilka krav som är vettiga. Det är lätt att ställa stenhårda krav som ser bra ut på papperet, men som i praktiken är ogenomförbara.

– Det är en viktig uppgift för oss att tillsammans med medlemmarna hitta rätt balans när det gäller vilka krav som ska ställas. Kraven ska vara uppföljningsbara, måste vara relevanta och ge positiv effekt, men samtidigt får vi inte ställa så höga krav att det inte kommer in några anbud alls, säger Lasse Lundmark.

För att hitta rätt krävs det att HBV även samarbetar med andra organisationer. Det handlar om föreningar och bolag som arbetar med hållbarhetsfrågor, exempelvis Byggvarubedömningen, Sustainable Innovation och även leverantörer. Leverantörerna är experter på det de levererar och kan informera om vad som är möjligt idag och vad de arbetar på inför framtiden.

Att arbeta med hållbarhet innebär därmed att man behöver vara bra på att bygga nätverk. En annan viktig egenskap är att kunna göra det enkelt för bolagen att göra rätt och välja klimatsmarta produkter.

Ambitionen är att det ska vara enklare att göra rätt än fel. Som beställare på ett bostadsbolag ska du till exempel enkelt kunna se om en produkt uppfyller rätt miljökrav. HBV vill också integrera miljöpåverkan i spendanalysen för att göra det tydligt vilka kategorier och produkter som har mest miljöpåverkan.

Nu handlar hållbarhet inte bara om miljö utan även om olika sociala krav. Här kan det vara svårare att hitta tydliga och uppföljningsbara krav, men det är också något som HBV jobbar för.

HBV ser över sina hållbarhetskrav med målet att de blir konkreta, relevanta, anpassningsbara och uppföljningsbara. Det kan vara allt från krav som motverkar korruption till krav på att ta emot praktikanter. De största leverantörerna står för den största påverkan så HBV har börjat med att föra en dialog med sina största leverantörer för att se vilka krav som är de viktigaste.

Med en inköpsvolym på 2,5 miljarder kronor per år har HBV stora möjligheter att påverka hur mycket leverantörerna satsar på mer hållbara produkter. Det innebär ett stort ansvar, men också ett roligt arbete. Sedan ger det också en känsla av att arbeta för ett högre mål när man hjälper många bolag att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

– Jag gillar grundidén bakom HBV där vi samordnar upphandlingar så att inte varje bostadsbolag behöver göra samma jobb. Det är inte enkelt att arbeta med vare sig upphandlingar eller hållbarhet så det känns väldigt tillfredsställande att få hjälpa så många bolag med det arbetet, säger Lasse Lundmark.

 

Text: Kent Olofsson

Uppdaterad 2019-11-04

Kontakt