HBV - Press

Pressmeddelanden


 1. Johan Almesjö ny VD på HBV

  Johan Almesjö kommer närmast från Ecenea Management AB med uppdrag på AB Familjebostäder. Han är ordförande för Sveriges Inköps- och Logistikförbund, Silf och har tidigare bland annat arbetat som förbundsdirektör på Inköp Gävleborg. Johan tillträder som VD den 1 maj.

 2. HBV vann vitvarumålet

  Kammarrätten dömer till HBVs fördel avseende upphandling av vitvaror. De avslår Förvaltningsrättens dom på alla punkter. Ett av de längsta överprövningsärenden i svensk rättshistoria kan äntligen läggas till handlingarna.

 3. HBVs VD slutar

  Åsa Sundqvist Olsson, VD sedan 2009 har sagt upp sig från HBV. Nu börjar rekryteringen av en ny VD till Allmännyttans inköpscentral.
  – Efter sju utvecklande och givande år är det dags för mig att gå vidare mot nya utmaningar, säger Åsa Sundqvist Olsson. Jag ser med stor glädje tillbaka på denna tid. Vår omsättning har ständigt ökat och vi har fått fler medlemsbolag. Jag lämnar ett sunt företag i trygga händer hos styrelsen och en kompetent ledningsgrupp, avslutar Åsa Sundqvist Olsson.

 4. HBV beviljas prövningstillstånd

  HBV har beviljats prövningstillstånd hos Kammarrätten avseende Förvaltningsrättens dom i vitvarumålet. Förvaltningsrättens dom kan skada offentlig upphandling framöver om den får ligga fast och dessutom bygger den på påstådda brister som är direkt felaktiga. HBV är glada men inte förvånade över prövningstillståndet.

 5. HBV överklagar vitvarudom

  Förvaltningsrättens dom i överprövningsmålet avseende HBVs upphandling av vitvaror hänvisar till två brister. HBV kan inte acceptera domen av två skäl; dels är de påstådda bristerna direkt felaktiga men framför allt kan domen skada alla offentliga upphandlingar framöver om den får ligga fast. HBV kommer att lämna in begäran om prövningstillstånd hos Kammarrätten för att överklaga domen.

 6. HBV anmäler Förvaltningsrätten till JO

  Efter snart två år väntar HBV fortfarande på ett avgörande i överprövningen av sitt vitvaruavtal. HBV anmäler nu Förvaltningsrätten i Stockholm till JO och menar att rätten bryter mot avgörande inom skälig tid. Den exceptionellt långa handläggningstiden är inte värdig en normalt fungerande juridisk instans.

 7. Elmaterial och belysning värt miljoner

  HBV har nu slutfört upphandlingen av Elmaterial och belysning. Avtalen beräknas omsätta ca 200 miljoner kronor per år vilket gör det till en av Sveriges största upphandlingar inom området.

 8. Electrolux vann HBVs upphandlingsauktion av vitvaror

  Efter en rafflande elektronisk auktion den 13 november 2014 blev Electrolux Hemprodukter AB rangordnad etta. Elektroskandia Sverige AB blev tvåa. Från utgångsbud till slutbud sänktes det totala anbudspriset med 13 %.

 9. HBVs upphandlare vann förstapris

  Vi gratulerar vår kunniga upphandlare Peter Riiga som vann förstapris i Konkurrensverkets uppsatstävling inom området juridik.

 10. Pressmeddelande vitvaruupphandlingen

  En beräknad omsättning på 2 miljarder kronor gör HBVs upphandling av vitvaror till en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar. Ett nytt grepp är att genomföra upphandlingen via elektronisk auktion.

Uppdaterad 2018-01-31

Kontakt