HBVs nyhetsbrev

De medlemsbolag som önskar, får vårt elektroniska nyhetsbrev månadsvis. Anmäl dig till Hanna Sternhall.

Nyhetsbreven innehåller information om:

  • avtal
  • kommande upphandlingar
  • inbjudningar till aktiviteter
  • övriga aktuella frågor
  • omvärldsanalys
Uppdaterad 2018-05-15