Webbinarium - Köks- och förvaringslösningar

öppet kök i vitt

Vi hälsar alla våra medlemsbolag och övriga kunder välkomna till ett webbinarium om det nya ramavtalet Köks- och förvaringslösningar 21-140.

Datum 15 september 2021

Tid 10:00-11:00

Plats Digitalt

På detta webbinarium får du möjlighet att lära dig mer om det nya ramavtalet, vad som var nytt i upphandlingen och vad som låg till grund för utvärderingen samt vilka leverantörer som är antagna och hur avrop ska gå till. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via chatten och efter webbinariet kommer deltagarna att få ta del av presentationsmaterialet som visades.

Avtalstid

Ramavtalet är rikstäckande och började att gälla 2021-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. 

Omfattning

Den nya upphandlingen Köks- och förvaringslösningar 21-140 avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Upphandlingen är indelad i följande kategorier:

  • lackat
  • laminerat
  • folierat
  • fanér

Antagna leverantörer i rangordning:

Lackat
1. Modexa AB
2. LIB Luck och InredningsBolaget AB
3. Scandinavian Kitchen AB

Laminerat
1. LIB Luck och InredningsBolaget AB
2. Modexa AB
3. Scandinavian Kitchen AB

Folierat
1. Modexa AB
2. LIB Luck och InredningsBolaget AB
3. Scandinavian Kitchen AB

Fanerat
1. LIB Luck och InredningsBolaget AB
2. Scandinavian Kitchen AB

Samtliga leverantörer levererar i hela landet. 

Respektive leverantör kan leverera stommar, bänkskivor, tillbehör, montering samt måttagning. Prislistan är uppdelad så att materialet och arbetskostnaden är separerade, för att underlätta olika typer av avrop och uppföljning.

Avropsordning

Avrop ska ske genom rangordning. Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas. Möjlighet till trepartsavtal finns.

Medverkande

Bengt Tibäck, ansvarig inköpsstrateg
Katrina Björndahl, regionansvarig affärsutvecklare
LIB Luck och InredningsBolaget AB
Modexa AB

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 070-677 89 95.

Varmt välkommen att delta! Webbinariet är kostnadsfritt.

Kontakt


Kontakt