Upphandlingsträff för leverantörer av solceller

Solceller

Välkommen till en lysande förmiddag kring upphandling och det nya dynamiska inköpssystemet (DIS) för solenergi med HBV och Sustainable Innovation. För att förenkla för sina medlemmar att göra bra upphandlingar kring solenergi beslutade sig HBV att starta ett DIS som kommer att lanseras under våren och för att stötta ytterligare har ett stödprogram som skapar upphandlingsunderlag tagits fram. Tillsammans innebär dessa en förhoppning om en ökad beställarkompetens och ett enklare arbete för de leverantörer som kvalificerat in sig till DISet. Inför lanseringen vill vi ge alla leverantörer en möjlighet att få titta på och få stöd i hur DISet och stödprogrammet fungerar.

Datum 31 januari 2019

Tid 09:00-12:30

Plats Sustainable Innovation, Barnhusgatan 3, Stockholm

DISet ger också goda möjligheter för mindre bolag att delta i upphandlingar och vi kommer därför också ha ett utbildningspass om vad man bör tänka på som mindre bolag i en upphandlingssituation.

Program

09:00 Välkomna.

09:15 Hur ökar man sina chanser att vinna en upphandling? 
Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult, berättar om hur man som mindre företag kan jobba för att öka sina chanser att vinna upphandlingar

Fika

10:45 Genomgång av underlagsverktyget och Sol-DISet. 
Lovisa Bengtsson, Sustainable Innovation och Ville Gruner, HBV, visar de framtagna verktygen.

11:45 Lunch och nätverkande.

Meddela oss om du har några kostpreferenser eller inte hinner delta på lunchen.

Utbildningen är gratis, men utebliven närvaro debiteras med självkostnadspris för mat och lokaler.

Anmälan

Anmäl dig senast 21 januari. Klicka här>>

Träffen är en del av Grön BoStad Stockholm, ett samverkansprojekt som bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Samverkar gör IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Länsstyrelsen i Stockholm och Sustainable Innovation. www.gronbostadstockholm.se 

Kontakt


Är du leverantör av solenergi?

Välkommen till en lysande förmiddag kring upphandling och det nya DISet för solenergi med HBV och Sustainable Innovation den 31 januari kl 09:00-12:30. 

Klicka här>> för mer information.