Upphandlingsdagen 2018

Upphandlingsdagen

Temat för årets upphandlingsdag är digitalisering inom upphandling och uppföljning. Flera intressanta föreläsare finns på plats och delar med sig av sin kunskap och expertis inom området. Dagen vänder sig till dig som ansvarar för eller dagligen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor.

Datum 18 oktober 2018

Tid 09:00-16:40

Plats World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever, arbetar – och ger möjligheter att göra sånt vi tidigare aldrig har gjort. Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för Sverige.

På årets Upphandlingsdag får du konkreta tips och råd hur du kan effektivisera din egen process inom upphandling och uppföljning.

PROGRAM

08:30 - 09:00 Registrering och kaffe.

09:00 - 09:05 Johan Almesjö, VD HBV och Upphandlingsdagens moderator, hälsar välkommen.

09:05 - 10:00 Ashkan Fardost, digitaliseringsexpert och forskare. Hur digitalisering och teknologi påverkar olika branscher, mänskligt beteende och hela samhällen. 

10:00 - 10:30  Johan Almesjö, VD HBV och Ola Kroon,  upphandlingschef HBV,  informerar om HBVs nya DIS-avtal och kommande upphandlingar. 

10:30 - 11:00 Fikapaus.

11:00 - 11:40  John Hane, delägare och advokat, Foyen Advokatfirma. Beställarens uppföljning av entreprenadkontrakt – typiska fallgropar.

11:40 - 12:10 Ewa Nester och Nooshindokht Hamzehloo, Insatsen Förebygga, Skatteverket. Ett steg till? Vilka offentliga uppgifter kan du använda för att undvika leverantörer du inte vill göra affär med, när det gäller skötsamhet för skatter och avgifter ?

12:10 - 12:40 Anneli Kouthoofd, VD Byggmaterialindustrierna. Ett hållbart samhällsbyggande kräver hållbart byggmaterial och hållbar information.

12:40 - 13:40 Lunch.

13:40 - 14:20 Anna Lindstedt, VD och senior advisor på Ethos International. Så arbetar du effektivt med hållbara leverantörskedjor genom att bygga upp en process i organisationen. Vad bör du tänka på och hur undviker du de vanligaste misstagen.

14:20 - 15:00  Paneldebatt - Upphandlingsverktyg. Johan Almesjö, VD HBV,  Daniel Simonsson, Product Line Manager, Visma Commerce AB, Ragnar Lindholm, marknadschef Primona och Ernest Wessman, VD e-Avrop AB. 

15:00 - 15:30 Fikapaus.

15:30 - 16:00 Uppföljning och inköpsanalys. Lana Engberg, inköpscontroller HBV, Kim Grandell, certifierad data scientist, Business Vision.

16:00 - 16:30 Jonas Karlsson, Senior Solution Consultant – Seal Software. Artificiell Intelligens tar sig in bland kontrakten.

16:30 - 16:40 Moderator Johan Almesjö avslutar dagen.

16:40 Efterföljande mingel med enklare förtäring och dryck.

Anmälan

Du kan anmäla dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se,
tel 08-556 765 26.
Sista anmälningsdagen är 8 oktober.

Anmälan är bindande men kan avbokas fram till sista anmälningsdagen. Det går även bra att skicka någon kollega istället.

Kostnad: 1.950 kr exklusive moms. Faktureras i efterskott.

Endast HBVs medlemsbolag, externa kunder och avtalsleverantörer kan anmäla sig till denna träff.

 

Programmet är preliminärt och kan komma att justeras.

Anmäl dig senast
8 oktober till:

therese.borg@hbv.se

Kontakt