HBV - Upphandlingsdagen 2017

Upphandlingsdagen 2017

Deltagare

Årets upphandlingsdag kommer att bjuda på viktig och aktuell information inom upphandlingsområdet. Våra speciellt inbjudna gäster kommer att dela med sig av sin kunskap och expertis inom området. Dagen vänder sig till dig som ansvarar för eller dagligen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor.

Datum 19 oktober 2017

Tid 09:00-17:00

Plats World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm


Program

09:00-09:30 Registrering och kaffe.
09:30-09:40 Johan Almesjö, VD HBV, inleder dagen.
09:40-10:00 Aktuellt från HBV. Ola Kroon, upphandlingschef och Jonna Andersson, upphandlingsjurist HBV.
10:00-10:45 Krav på särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar över tröskelvärdena från den 1 juni 2017. Per-Ola Bergqvist, advokat och partner, Foyen Advokatfirma.
10:45-11:00 Fika.
11:00-11:30 DIS. Dynamiskt inköpssystem - metod för elektronisk upphandling och konkurrensutsättning. Ville Gruner, upphandlare HBV och Jonna Andersson, upphandlingsjurist HBV.
11:30-12:00 Branschorganisationer - kunskapsnav inför upphandling. Henri Hupe, ordförande Portgruppen och Linnéa Ahlén, branschansvarig Portgruppen.  
12:00-12:40 Effektiv process med elektronisk upphandling. Magnus Rehnström, applikationsspecialist på Visma Tendsign and Spendency.
12:40-13:50 Lunch.
13:50-14:30 Avtalsfrågor i offentlig upphandling. Kristian Pedersen, advokat och partner, Advokatfirman Kahn Pedersen KB.
14.30-15:15 Inköpsmognad för offentlig sektor. Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun.
15:15-15:45 Kaffe.
15:45-16:00 Värdeskapande utvecklingsarbete. Johan Almesjö, VD och Olle Wiman, controller.
16:00-16:45 "Älska det du inte vet – ännu". Johnny Sundin, inspirationsföreläsare, ger handfasta råd och tips på hur man byter invanda tankebanor mot nya, bättre fungerade tankestrategier som rustar oss för vår samtid och framtid. 
16:45-17:00 Helena Rosén Andersson, justitieråd Högsta Förvaltnings-domstolen, specialist på offentlig sektor och upphandling.
17:00-18:30 Avslut med efterföljande mingel.

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 08-556 765 26 senast torsdag den 12 oktober. Anmälan är bindande men kan avbokas fram till sista anmälningsdagen.

Kostnad: 1.950 kr exklusive moms. Faktureras i efterskott.

Endast HBVs medlemsbolag och avtalsleverantörer kan anmäla sig till denna träff.

Kontakt