Upphandlingsdagarna 2018

Kistamässan

HBV kommer att delta på Upphandlingsdagarna 2018. Du hittar oss i monter B:11. Kom och träffa oss!

Datum 31 januari 2018 - 1 februari 2018

Tid 09:00-17:00

Plats Kistamässan, Arne Beurlingstorg 5, Kista, Stockholm

Upphandlingsdagarna är en årlig konferens för dig som berörs av och vill utvecklas inom svensk och europeisk offentlig upphandling. Du erhåller årligen ny nödvändig kunskap och viktiga "nycklar" för att säkerställa fortsatt goda offentliga affärer i framtiden. 

Konferensdag 2, 1 februari, kl 11:00 - 11:40, kan du lyssna till HBVs VD Johan Almesjö när han deltar i paneldebatten:

Hur löser vi kompetensförsörjningen i framtiden? 

Det finns inköpare men de kan inte göra affärer. Hur får vi den privata sidan att bli intresserad av det offentliga? Stänger vi ute? Att fokusera på samhällsnytta är attraktivt för unga. Hur attraherar vi förmågorna till offentlig sektor? Hur hantera 90-talister som gärna byter arbetsgivare ofta?

Boka din biljett här>>

Kontakt