Upphandlingsdag 2019

Upphandlingsdagen 2019

Årets upphandlingsdag kommer att bjuda på viktig och aktuell information inom upphandlingsområdet. Våra speciellt inbjudna gäster kommer att dela med sig av sin kunskap och expertis inom området. Dagen vänder sig till dig som ansvarar för eller dagligen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor.

Datum 17 oktober 2019

Tid 09:00-17:00

Plats World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Program

(Programmet är preliminärt och kan komma att justeras)

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås.

09:00 - 09:40 Aktuellt från HBV. Johan Almesjö, VD, HBV m.fl.

09:50 - 10:30 Navigera i teknikstormen. Nicklas Bergman, trendspanare.

10:30 - 11:00 Kaffe och kaka.

11:00 - 11:40 Navelskådning eller fågelskådning, det är frågan. Helsingborgs stad jämför offentlig sektor med privat näringsliv inom kategoristyrning. Petra Rantzow, inköpschef, Helsingborgs Stad.

11:40 - 12:20 Så skapar du rätt förutsättningar för avrop i inköpsprocessen. HBV visar dig vägen till effektivare beställningar.
Olle Wiman, controller, HBV och Maria Moniér Melin, ekonomichef, HBV.

12:20 - 12:40 Trepartsavtal i teori och praktik. Gustav Lundin, regionansvarig affärsutvecklare Väst, HBV med gäster.

12:40 - 14:00 Lunch + mingel.

14:00 - 14:40 Så jobbar Borås stad strategiskt och långsiktigt med upphandling. Iqbal Musaji, koncerninköpschef, Borås Stad.
Utsedd till Årets inköpare av SOI 2019. Juryns motivering: ”Med innovativa lösningar och en stark drivkraft att hitta effektiviseringar lyckats få en helhetssyn samt uppnått en större transparens i Borås Stads inköp. Hans strategiska tänkande, stora engagemang och vilja att dela med sig av sina erfarenheter har lett till att kommunen har blivit en förebild inom offentliga inköp i Sverige.”

14:40 - 15:20 Golvpriser, onormalt låga anbud och avtalsuppföljning – olika sidor av samma sak? Kristian Pedersen, advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen.

15:20 - 15:50 Kaffe och kaka.

15:50 - 16:30 Dum gör som dum säger. Adde Granberg, teknikdirektör, Sveriges Television.

16:30 Avslut och mingel med tilltugg.

Anmälan

Du kan anmäla dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se
tel 08-556 765 26. 
Sista anmälningsdagen är 8 oktober.

Anmälan är bindande men kan avbokas fram till sista anmälningsdagen. Det går även bra att skicka någon kollega ifall du själv får förhinder.

Kostnad: 1.950 kr exklusive moms. Faktureras i efterskott.

Endast HBVs medlemsbolag, externa kunder och avtalsleverantörer med gällande HBV-avtal kan anmäla sig till denna träff.

Anmäl dig senast
8 oktober till:

therese.borg@hbv.se

Kontakt